Hyppää sisältöön
Media

Sananvapausrikoksia ja vakavaa häirintäkäyttäytymistä koskevien säännösten uudistamista selvitetään

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2011 7.10
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan sananvapausrikoksia ja erilaista vakavaa häirintäkäyttäytymistä koskevaa rikoslain sääntelyä ja sen muutostarpeita.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti työryhmän tulee arvioida, antaako Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö aihetta sananvapausrikoksia koskevan sääntelyn tarkistamiseen. Euroopan neuvosto on vuonna 2007 kehottanut jäsenvaltioita poistamaan kunnianloukkausta koskevista rangaistussäännöksistään vankeusrangaistuksen uhan.

Työryhmän tulee myös selvittää, minkä tyyppistä yksityisyyteen kohdistuvaa häirintää ja ilkivaltaa moderneilla viestintävälineillä voidaan aiheuttaa, minkälaisia oikeussuojakeinoja tällaista menettelyä vastaan laissa on ja olisiko niitä syytä tehostaa. Eduskunta edellytti asian selvittämistä hyväksyessään vuonna 2009 rikoslain muutoksen, jolla häiritsemistarkoituksessa tehty matkapuhelinviestien lähettäminen tuli kotirauhan rikkomisena rangaistavaksi.

Lisäksi työryhmän tehtävänä on arvioida, edellyttääkö Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa koskevassa yleissopimuksessa rangaistavaksi mainittu vainoaminen rikoslain muuttamista. Sopimuksen mukaan toiseen henkilöön kohdistuva tahallinen ja toistuva uhkaava käyttäytyminen, joka saa tämän henkilön pelkäämään turvallisuutensa vaarantumista, on kriminalisoitava. Menettelystä on käytetty englanninkielellä nimitystä stalking, suomeksi ahdistelu, häirintä tai vainoaminen.

Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi viimeistään 16.4.2012.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, puh. 1606 7653, ja lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, puh. 09 1606 7707

Lisätietoa hankkeesta

Sivun alkuun