Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisjärjestöstrategia linjaa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten kehittämistä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2024 14.00
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen kansalaisjärjestöstrategiasta. Strategian avulla valtioneuvosto edistää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa, kehittää kansalaisjärjestöjä koskevaa valtionavustustoimintaa sekä purkaa niitä kuormittavaa byrokratiaa.

Kansalaisjärjestötoiminta edistää ihmisten hyvinvointia, demokratiaa ja osallisuutta. Kansalaisjärjestöt vahvistavat myös yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja kriisinkestävyyttä. Jotta näin olisi tulevaisuudessakin, julkisen hallinnon on kehitettävä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Koska kansalaisjärjestötoiminta ja kansalaisjärjestöjen toimintaympäristö muuttuvat nopeasti, niiden on tarve kehittää toimintaansa, lisätä yhteistyötään ja uudistaa rakenteitaan.

– Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten kehittäminen nojaa tällä hallituskaudella varainhankinnan edellytysten ja valtionavustustoiminnan kehittämiseen. Käytänteiden uudistaminen edellyttää avoimuutta, dialogisuutta, osallisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä. Avainasemassa on monialainen yhteistyö, oikeusministeri Leena Meri sanoo. 

Tavoitteena muun muassa varainhankinnan kehittäminen 

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten kehittämisen päämääriä strategiassa ovat:

  • Yksityisrahoitukseen perustuva lahjoittamisen kulttuuri kehittyy ja kansalaisjärjestöjen omavaraisuus vahvistuu.
  • Valtionavustustoiminnan vaikuttavuus lisääntyy ja sen tuottavuus paranee.
  • Suomeen saatava EU-rahoitus kasvaa ja Suomi hyötyy Euroopan unionista entistä enemmän.
  • Ihmisten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan ja vapaaehtoistoiminnan merkitys kasvavat.
  • Valtionhallinnossa vahvistuu tiedolla johtaminen, hallinto-osallisuus ja yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa. 

Strategian toimeenpano sisältää kansalaisjärjestöille osoitettavien lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamista tietyin ehdoin ja rajoituksin sekä asian laajempaa selvittämistä, valtionavustuslain ja valtionavustuskäytänteiden uudistamista sekä kansalaisyhteiskuntavision muodostamista yhteisen tilannekuvan perusteella.

Strategia perustuu pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan. Strategia ulottuu hallituskauden loppuun eli vuoteen 2027. Poikkihallinnollinen työryhmä koordinoi strategian toimeenpanoa valtioneuvostossa, ja erillinen seurantaryhmä varmistaa toimeenpanon laatua. 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Mikko Lehtonen, puh. 0295 150 173, [email protected] 
Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, puh. 0295 150 416, [email protected] 

Periaatepäätös on poliittinen kannanotto, jolla valtionhallinnolle annetaan ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle. Se on luonteeltaan valmisteleva päätös, ja lopulliset päätökset tekee asiaa käsittelevä ja valmisteleva viranomainen.

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten kehittämisestä: Kansalaisjärjestöstrategia 2023–2027 

Seuraa toimenpiteiden etenemistä kansalaisjärjestöstrategian verkkosivuilla

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Sivun alkuun