Hyppää sisältöön
Media

Riita-asioiden sovitteluun uudistuksia 21. toukokuuta lähtien

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2011 8.10
Tiedote -

Riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa säädetään uusi laki, joka korvaa nykyisen lain. Uudella lailla pannaan täytäntöön yksityishenkilöiden ja yhteisöjen riita-asioita koskeva EU:n sovitteludirektiivi.

Uudistus on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä tulemaan voimaan 21. toukokuuta 2011. Uusia säännöksiä sovelletaan sekä Suomessa tehtyihin sovintoihin että niihin muissa EU-valtioissa tehtyihin sovintoihin, jotka koskevat rajat ylittävää riitaa.

Tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehty sovinto voidaan vahvistaa käräjäoikeudessa täytäntöönpanokelpoiseksi. Esimerkiksi sovittu korvaus voidaan tällöin tarvittaessa periä ulosottotoimin. Tuomioistuimen ulkopuolista sovittelua on mm. Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely ja muut vastaavat menettelyt. Uudistus todennäköisesti laajentaa ja monipuolistaa sovittelupalvelujen tarjontaa.

Todistamiskieltoa koskevia säännöksiä sekä velan vanhentumista koskevia säännöksiä muutetaan direktiivin edellyttämällä tavalla. Sovittelija tai hänen avustajansa ei saa todistaa riita-asian oikeudenkäynnissä siitä, mitä hän on sovittelijan tehtävässään saanut tietää, jolleivät erittäin tärkeät syyt vaadi hänen kuulustelemistaan. Velan vanhentuminen keskeytyy velkaa koskevan sovittelun ajaksi. Uusi vanhentumisaika alkaa kulua, kun sovittelu on päättynyt.

Tuomioistuinsovittelun julkisuutta muutetaan siten, että osapuolten yhteisestä pyynnöstä sovittelu voidaan toimittaa yleisön läsnä olematta. Nykyisin tuomioistuinsovittelu on yleensä julkinen tilaisuus. Muutoksen tarkoituksena on lisätä osapuolten mahdollisuuksia vaikuttaa oman asiansa sovittelun toteuttamiseen. Tuomioistuinsovittelun asiakirjat ja ratkaisu ovat jatkossakin julkisia.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 09 1606 7704
sähköposti: [email protected]

Tietoa tuomioistuinsovittelusta

Tuija Brax
Sivun alkuun