Hyppää sisältöön
Media

Sukupuolten tasa-arvoa pörssiyhtiöiden ylimmissä johtotehtävissä koskeva EU-direktiivi toimeenpanoon  

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2024 13.07
Tiedote

Hallitus esittää osakeyhtiölakiin ja kauppakamarilakiin sukupuolten tasapuolista edustusta koskevia muutoksia suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa. Lakimuutokset perustuvat EU-direktiiviin. 

Muutokset koskisivat noin 35−40 suurta osakeyhtiömuotoista pörssiyhtiötä Suomessa. Ehdotetut lakimuutokset perustuvat kaikilta osin direktiivin vaatimuksiin eikä mitään kansallista lisäsääntelyä ehdoteta.

Tavoitteeksi ehdotetaan, että kaikissa soveltamisalaan kuuluvien pörssiyhtiöiden hallituksissa olisi vähintään 40 prosenttia aliedustettua sukupuolta viimeistään 30.6.2026. 

Suomalaisissa pörssiyhtiöissä sukupuolijakauman kehittymistä on vuosia tuloksellisesti edistetty itsesääntelyn avulla. Suomen on mahdollista lykätä hallituksen jäsenten valintaprosessia koskevien säännösten käyttöönottoa, koska pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolijakauma on varsin tasapanoinen. Tämä lykkäysmahdollisuus ehdotetaan Suomessa hyödynnettävän täysimääräisesti, sillä itsesääntely luo edelleen parhaat edellytykset hallituksen jäsenten valintaprosessin kehittämiselle.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.12.2024. 

Pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi on tullut voimaan 27.12.2022.

Valtioneuvoston päätökset

Lisätiedot: erityisasiantuntija Satu Pentikäinen, p. 029 5150 282, [email protected]

Sivun alkuun