Hyppää sisältöön
Media

Liisa Männistö: Lasten ja nuorten osallistumisoikeudet Euroopassa

Liisa Männistö

Erityisasiantuntija Liisa Männistö työskentelee Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hankkeen parissa demokratia ja vaalit -yksikössä. Hankkeessa on testattu erilaisia menetelmiä ja keinoja, joilla lasten ja nuorten ääni saataisiin paremmin kuuluviin päätöksenteossa. Tarkoituksena on myös lisätä tietoa siitä, miten lasten ja nuorten osallistumista sekä kuulemista voisi parantaa valtionhallinnossa, kuten esimerkiksi lainvalmistelussa ja politiikkavalmistelussa.

Kaksivuotisessa hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsi- ja nuorisojärjestöjen, kuten SOS-Lapsikyläsäätiön kanssa. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu oikeusministeriön asiantuntijoiden lisäksi kansallisen lapsistrategian asiantuntijoita sekä lapsiasiavaltuutettu.

– Vuonna 2019 toteutetussa arviointihankkeessa huomattiin, että Suomessa kyllä kuullaan lasten mielipiteitä ja näkemyksiä päätöksenteossa, mutta niitä ei oikeasti kuunnella. Tätä tapahtuu niin yksittäistä lasta koskevissa tapauksissa kuin yleisemmällä tasolla yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, Männistö toteaa.

Männistöllä on pitkä kokemus valtiolla työskentelystä. Hän on lukenut pääaineenaan ranskalaista filologiaa, mutta opiskellut sivuaineina myös yhteiskuntatieteitä. Virkamiesurallaan hän on ehtinyt olla opetus- ja kulttuuriministeriössä, työ- ja elinkeinoministeriössä ja sisäministeriössä ennen oikeusministeriöön siirtymistä.

Männistön työpöydältä löytyy lasten ja nuorten osallisuusteemojen lisäksi mm. demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta.

– Olen mukana Kansallinen demokratiaohjelma 2025:n työryhmän sihteeristössä. Suunnittelen, toteutan ja ohjaan lasten ja nuorten osallisuuteen sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Olen myös mukana kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEssa, Männistö kertoo.

Männistön mielestä hanketyössä on parhainta itsenäinen suunnittelu ja ideointi. Monien vuosien kokemus hanketyöstä on opettanut päämäärätietoista työskentelyä.

– Kehittämistyössä työn tulosten näkeminen on antoisaa. Hanketyössä on tärkeää määritellä selkeä tavoite, tuotokset ja tulokset, jotta tekeminen on sujuvaa.

Lisätietoa Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hankkeesta

Sivun alkuun