Hoppa till innehåll
Media

Milla Aaltonen: mot hatretorik och hatbrott

Milla Aaltonen

Projektchef Milla Aaltonen arbetar inom projektet Kompetenta vid justitieministeriet. Inom det tvååriga EU-finansierade projektet utvecklas arbetet mot hatretorik och trakasserier, i synnerhet den nationella samordningen och informationsutbytet. 

– I praktiken innebär detta att kompetensen hos poliser och inom undervisningssektorn stärks. Inom projektet utvecklas informationsinsamlingen och stärks det civila samhällets roll i arbetet mot hatretorik och hatbrott. Inom ramen för projektet planeras dessutom en modell för kompetenscentret för arbetet mot hatbrott och diskriminering. Centrets funktioner kommer också att testas, berättar Aaltonen.

Projektet Kompetenta är Aaltonens tredje projekt vid justitieministeriet. Också de tidigare projekten har behandlat samma tema.

– Projekten hänger ihop. Vi har upptäckt att det finns ett behov att utveckla kompetensen hos yrkespersoner och den nationella samordningen. Projekten svarar på samhälleliga behov, konstaterar Aaltonen.

Aaltonen ansvarar för projektets utredningar, rapporter och utbildningar. Till arbetsuppgifterna hör dessutom projektförvaltning och tät kontakt med partner och EU-kommissionen. Justitieministeriets projektpartner i projektet Kompetenta är inrikesministeriet, diskrimineringsombudsmannens byrå och civilsamhällesorganisationen Anti-Racist Forum ry. Inom ramen för projektet finns dessutom ett nätverk för informationsutbyte som cirka 20 organisationer deltar i.

Aaltonen har en lång bakgrund inom civilsamhällesorganisationer och inom frågor om likabehandling och diskriminering. Projektarbete är inget nytt för Aaltonen, eftersom hon har varit projektpartner i olika organisationer. Aaltonen har en teologie magisterexamen. Hon sökte sig till justitieministeriet eftersom hon intresserade sig för att konkret utveckla arbetet mot hatbrott och hatretorik.

– I projektarbete är det särskilt viktigt med noggrann och flexibel planering. Hela processen, från att ansöka om finansiering till att målen uppnås kan ta flera år. Det ska finnas tid för att upptäcka förändringar i samhället.

Mer information om projektet Kompetenta

Tillbaka till toppen