Hyppää sisältöön
Media

Ministerityöryhmä keskusteli lisätoimista nuorten rikollisuuden ja jengiytymisen ehkäisemiseksi

oikeusministeriöopetus- ja kulttuuriministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2023 14.09
Tiedote

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä keskusteli toimista, joilla ministeriöt pyrkivät ehkäisemään nuorisorikollisuutta ja jengiytymistä. Hallitus esitti yhteensä 19 miljoonan euron lisärahoituksen suuntaamista kokonaisuuteen 2. helmikuuta antamassaan lisätalousarvioesityksessä. Ministerityöryhmän kokouksen puheenjohtajana toimi sisäministeri Krista Mikkonen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin ollessa sairaslomalla.

Toimien perustana on viranomaisten ja muiden toimijoiden laaja-alainen yhteistyö. Lisärahoitusta kohdennetaan sekä ennaltaehkäisyyn että jo ilmenneiden ongelmien nykyistä nopeampaan viranomaiskäsittelyyn.

- Nuoriso- ja katurikollisuuden torjumiseen tarvitaan laajaa keinopalettia. Tällä hallituskaudella olemme jo muun muassa laajentaneet ennaltaehkäisevän ankkuritoiminnan koko Suomeen ja kasvattaneet viranomaisten resursseja rikoksiin puuttumiseksi. Esittämällämme lisärahoituksella vahvistamme tätä työtä edelleen, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Sisäministeriön hallinnonalalla vahvistetaan 1,037 miljoonalla eurolla poliisin ennaltaehkäisevää Ankkuritoimintaa erityisesti suurimmissa kaupungeissa ja muissa kaupungeissa, joissa on alkanut näkyä nuorten oireilua. Rikoskierrettä ehkäistään nopeuttamalla nuorten tekemien rikosten tutkintaa erityisesti suurimmissa kaupungeissa 1,44 miljoonalla eurolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa 3,5 miljoonaa euroa esi- ja perusopetukseen toimiin, joilla voidaan ehkäistä jengiytymistä ja rikollisuutta. Ankkuritoiminnan ja toisen asteen oppilaitosten tiiviimpää yhteistyötä tuetaan 3 miljoonalla eurolla. Toisen asteen opettajien valmiuksia kohdata nuoria ja hahmottaa nuoren elämän kokonaistilanne parannetaan 1,6 miljoonalla eurolla. Nuorisotyötä vahvistetaan 5,5 miljoonalla eurolla.

Oikeusministeriö tukee toistuvasti ja vakavia tekevien nuorten rikoksista irrottautumista 350 000 eurolla jakamalla avustuksia rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin mukaisesti. Syyteharkinnan nopeuttamiseksi syyttäjien erikoistumista nuorten juttuihin tuetaan 425 000 eurolla. Tuomioistuinten rikosprosessin tehostamiseen suunnataan 625 000 euroa, ja nuorten juttujen hoitamiseen julkisessa oikeusavussa 950 000 euroa. Alaikäisten ja nuorten vankien osastojen moniammatillista yhteistyötä vahvistetaan 500 000 eurolla. 

- On tärkeää, että nuorten asiat käsitellään rikosprosessissa ripeästi kautta linjan ja että nuorta tuetaan rikoskierteestä irrottautumiseksi. Nykyistä paremmat resurssit ja saumaton yhteistyö eri viranomaisten välillä ovat avainasemassa. Lisärahoitus on askel sitä kohti, että jokainen nuori voi päästä mahdollisimman nopeasti jaloilleen, painottaa oikeusministerin valtiosihteeri Mikaela Nylander.

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää tärkeänä nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuden turvaamista ja systemaattista yhteistyötä esim. etsivän nuorisotyön kanssa. Ministeriö sitoutuu Väkivallaton lapsuus -toimenpidekokonaisuuden väliarvioinnin yhteydessä julkaistavan uuden katuväkivaltaan liittyvän poikkihallinnollisen toimenpiteen toteuttamiseen. Työn alla on myös osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa koko maan kattava toimenpideohjelma, joka keskittyy luvattoman poistumisen ehkäisemiseen sijaishuoltopaikoista. 

Valtioneuvoston tiedote lisätalousarvioesityksestä 2. helmikuuta

Ministerityöryhmä
 

Lisätietoja:
Kaikkien sähköpostit ovat muotoa [email protected] 

Oikeusministeriö
valtiosihteeri Mikaela Nylander, p. 0295 150 110 
oikeusministeri Henrikssonin erityisavustaja Otto Andersson, p. 0295 150 121
neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, p. 295 150 112 (rikosprosessi) 
erityisasiantuntija Saija Sambou, p. 0295 150 352 (nuorisorikollisuuden ehkäisy)

Sisäministeriö
sisäministeri Mikkosen erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522
johtava asiantuntija Heidi Kankainen, p. 0295 488 335

Opetus- ja kulttuuriministeriö
johtaja, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Henni Axelin, p. 0295 330 205

Sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 0295 163 482

Ministerityöryhmän pääsihteeri
Vava Lunabba, oikeusministeriö, p. 0295 150 120 

Sivun alkuun