Hyppää sisältöön
Media

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin puhe Suomi 100 -demokratiaviikkojen juhlaseminaarissa Pikkuparlamentissa 30.3.2017

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2017 11.32
Puhe

Hyvä juhlaseminaariväki,

Bästa åhörare i festseminariet,

tässä Suomi-100 seminaarissa juhlistetaan suomalaista demokratiaa ja aktiivista kansalaisyhteiskuntaamme. Vapaa kansalaisyhteiskunta on vahvan demokratian edellytys – tänään ja tulevaisuudessa.

Yhdistystoiminnalla on erityisen tärkeä rooli juuri Suomessa – maatamme ei suotta ole kutsuttu yhdistysten luvatuksi maaksi. Yhdistykset toimivat demokratian, osallisuuden, yhteisvastuun ja vertaistuen foorumina. Kansalaisyhteiskunta auttaa pitämään kaikki mukana ja ehkäisemään syrjäytymistä. Järjestöt kehittävät yhteiskuntaa monin tavoin sekä tuottavat palveluita ja päätöksenteolle tarvittavaa informaatiota. Yksilötasolla kansalaistoiminta lisää hyvinvointia ja mahdollisuuksia vaikuttaa.

Julkisen vallan on perustuslain mukaan edistettävä yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja itseään koskevaan päätöksentekoon. Oikeusministeriön tehtävänä on edistää ja seurata osallistumisoikeuksien sekä kansalaisvaikuttamisen yleisten edellytysten toteutumista.

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä kehitetään tällä hallituskaudella muun muassa valtioneuvoston demokratiapoliittisen toimintaohjelman hankkeilla. Toimintaohjelman toteutusta koordinoi oikeusministeriö. Oikeusministeriön yhteydessä toimii myös kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE, jonka tehtävänä on hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen edistäminen. Yhteisessä pöydässä istuvat ministeriöt, tutkijat, yrittäjät, kansalaisjärjestöt sekä vapaat kansalaistoimijat. Kansainvälisesti ajatellen vastaava yhteistoiminta ei ole itsestäänselvyys, vaan kuvastaa Suomessa perinteisesti vahvaa luottamusta eri toimijoiden väillä. Toivonkin, että juuri kolmannelle toimikaudelleen asetettu neuvottelukunta hyödyntää yhteistoiminnan mahdollisuudet täysimääräisesti.

Hyvät kuulijat,

sitten asiaan, jonka julkistamista monet ovat jo malttamattomina odottaneet. Tänään julkistamme oikeusministeriön demokratiapalkinnon saajat.

Demokratiapalkinnon avulla oikeusministeriö haluaa kiittää kansalaisyhteiskunnan toimijoita, lisätä tietoa kansalaisyhteiskunnasta sekä löytää hyviä käytäntöjä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi demokratiaa edistäneille tahoille. 10 000 euron arvoinen palkinto jaetaan nyt kolmen toimijan kesken. Tänä vuonna Demokratiapalkinto jaetaan Suomi 100 –juhlavuoden kunniaksi kumppanuuden edistämisestä. Juhlavuoden teemana on "Yhdessä – Tillsammans".

Kumppanuuden käsitettä on syytä hieman avata. Kumppanuus perustuu eri toimijoiden tasavertaisuuteen. Se on vaativampi yhdessä toimimisen tapa kuin tavanomainen yhteistyö. Kumppanuutta ei solmita eikä synnytetä hetkessä, vaan se vaatii aikaa. Kumppanuuksien luominen on yhä tärkeämpää nyt ja tulevaisuudessa.

Ehdotuksia Demokratiapalkinnon saajiksi kerättiin avoimella kyselyllä tammi-helmikuussa. Palkinnon kriteerit täyttäviä ehdokkaita kertyi yhteensä 44. Kiitos niistä kaikista. Ehdotukset olivat tänäkin vuonna korkeatasoisia. Ne liittyvät kumppanuuden toimintakulttuurissa toimimiseen ja sen edistämiseen, esimerkiksi jonkin palvelun järjestämiseen uudella tavalla, yhteisöllisyyden vahvistamiseen, lähidemokratiaan, harrastusmahdollisuuksiin, vapaaehtoistoimintaan, työllistämiseen, arjen turvallisuuden parantamiseen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen.

Osa ehdokkaista valittiin yleisöäänestykseen ja osa eteni valintaraadille. Raatiin kuuluivat jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen sekä ja näyttelijä, professori Elina Knihtilä. Haluan tässä käyttää tilaisuuden kiittääkseni ehdotusten tekijöitä, äänestäjiä, raatia ja oikeusministeriön yhteistyökumppaneita, jotka olivat valtiovarainministeriö, Ylen Aamu-tv, Maaseutupolitiikan neuvosto, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Yrittäjät.

Arvoisat seminaariosallistujat,

minulla on ilo ja kunnia julkistaa vuoden 2017 oikeusministeriön demokratiapalkinnon yleisöäänestyksen voittajat. Otakantaa.fi-palvelussa järjestetyssä yleisöäänestyksessä annettiin 1917 ääntä. Näistä 52 prosenttia sai: Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä.

Yhteistyöverkoston ydinryhmän muodostavat ikäihmisten tietotekniikkayhdistys sekä Eläkkeensaajien keskusliiton Verkosta virtaa! –projekti, Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta, Itä-Helsingin lähimmäistyö Helyn SenioriVerkko-projekti sekä Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö Ehyt:in LähiVerkko-projekti.

Palkittavat toimijat ovat käynnistäneet toimintamallin ja yhteistyöverkoston, jonka jäsenillä on samankaltaisia keinoja ja toimintatapoja ikäihmisten digitaalisen osallisuuden lisäämiseksi. Toimijoita yhdistää ikäihmisten vahva osallistuminen ja huomioiminen kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä. Toiminnan keskiössä on iäkkäille ihmisille tarjottava henkilökohtainen ja maksuton opastus tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä. Opastusta voivat esimerkiksi antaa vapaaehtoiset, itsekin jo eläkkeellä olevat vertaisohjaajat. Toiminnalla pyritään ehkäisemään ikäihmisten digisyrjäytymistä ja vahvistamaan digitaalista osallisuutta.

Yhteistyökumppanuuden toimivuus perustuu yhteiseen tavoitetilaan, vahvaan keskinäiseen luottamukseen, yhdessä kehittämiseen, säännöllisiin tapaamisiin ilman asialistaa tai aihetta ja vertaistukeen. Verkoston toimijat tekevät yhteistyötä hankkeidensa kautta paitsi toisensa myös kuntatoimijoiden kuten kirjastojen, palvelutorien ja muiden opastuspaikkoja tarjoavien tahojen kanssa. Tämä tukee erinomaisesti kumppanuuden toimintamallia.

Vielä onnittelut tästä palkitusta uudesta avauksesta!

Sivun alkuun