Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Laadukas oikeusturva edellyttää uudistuksia

Oikeusministeriö
13.12.2017 16.37
Tiedote

Tuomioistuinpalvelujen saavutettavuus tullaan jatkossakin turvaamaan huolehtimalla muun muassa sähköisen asioinnin toimivuudesta ja etäasiointipalveluiden saatavuudesta, oikeusministeri Antti Häkkänen painotti puhuessaan Joensuun oikeus- ja poliisitalon vihkiäisissä tänään.

- Oikeusministeriö on käynnistämässä selvitystä siitä, miten valtion yhteispalvelupisteitä voitaisiin hyödyntää sekä käräjäoikeuksissa että muissa tuomioistuimissa. Asiakaspalvelun lisäksi arvioidaan videokuulemispisteiden ja muiden sähköisten palveluiden hyödyntämistä, Häkkänen sanoi.

Ministeri muistutti, että oikeudenhoidon toimintaympäristö on suuressa muutoksessa.

- Digitalisaatio, kansainvälistyminen sekä oikeuden monikerrostuminen ja monimutkaistuminen asettavat entistä suurempia paineita tuomioistuinten toiminnalle ja henkilöstölle.

- Tuomioistuinten toimintakyvyn turvaaminen edellyttää tehokkaita keinoja järjestää tuomioistuinten toiminta ja johtaa niitä, Häkkänen painotti.

Muutokset ovat edellyttäneet tuomioistuinten rakenteiden tarkastelua. Käräjäoikeuksien määrää on viimeisten 30 vuoden aikana vähennetty asteittain. Vuoden 2019 alusta lukien maassamme on nykyisten 27 sijasta 20 käräjäoikeutta.

- Käräjäoikeuksien hallinnollisia rakenteita uudistamalla ja yksikkökokoa kasvattamalla tuomioistuinlaitoksen resurssit ja henkilöstön osaaminen saadaan aiempaa tehokkaammin käyttöön. Samalla parannetaan oikeusturvaa, Häkkänen totesi.

Ministeri totesi, että uusi Joensuun oikeus- ja poliisitalo on toteutettu oikeushallinnon toimitila- ja työympäristökonseptin sekä poliisitalokonseptin mukaisesti.

- Tämä tarkoittaa toimintaa tukevia, turvallisia ja tilatehokkuuden vaatimukset täyttäviä toimitiloja, taloudellisia reunaehtoja unohtamatta. Työympäristöllä voidaan edesauttaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden ja uudistusten toteutumista. Toisaalta myös uudenlaiset työn tekemisen tavat, videoneuvottelut, mobiilityö ja muut moninaiset teknologian mahdollistamat uudet toimintatavat muuttavat myös työympäristölle ja tiloille asetettavia vaatimuksia, Häkkänen painotti.

Lisätiedot:
erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Sivun alkuun