Hyppää sisältöön
Media

Pienten velkojen käsittelyä koskeva menettely EU:n alueella laajenee

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.7.2017 10.45
Tiedote

Ns. vähäisiä vaatimuksia koskevan EU-asetuksen muutokset tulevat voimaan 14. päivänä heinäkuuta. Vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä on tähän asti sovellettu rajat ylittäviin riita-asioihin, joissa vaatimuksen arvo on enintään 2 000 euroa. Nyt soveltamisala laajenee kattamaan vaatimukset, joiden arvo on enintään 5 000 euroa.

Vuodesta 2009 käytössä olleella vähäisiä vaatimuksia koskevalla menettelyllä pyritään nopeuteen ja edullisuuteen. Vaatimuksen voi tehdä vakiolomakkeella. Lomake täytetään sen tuomioistuimen kielellä, jonne se lähetetään. Päätös on pantavissa suoraan täytäntöön toisessa jäsenmaassa.

Suomalainen kantaja voi heinäkuun 14. päivästä alkaen esimerkiksi vaatiessaan korkeintaan 5 000 euron vahingonkorvausta toisessa EU-valtiossa sijaitsevassa tuomioistuimessa nostaa kanteen käyttämällä joko eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa oikeudenkäyntimenettelyä tai kyseisen jäsenvaltion kansallista riita-asioihin sovellettavaa oikeudenkäyntimenettelyä.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä on se etu, että se on kaikissa jäsenvaltioissa sama. Kantajan ei sitä käyttääkseen tarvitse tuntea erilaisia kansallisia järjestelmiä. Menettely ei koske perheoikeuteen kuuluvia riita-asioita, kuten elatusapuja ja perintöasioita.

Lisätietoja: 

lainsäädäntösihteeri Liisa Ojala, puh. 02951 50156, sähköposti: [email protected]

Tietoa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa

Sivun alkuun