Hoppa till innehåll
Media

Förfarandet som gäller små skulder inom EU-området utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2017 10.45
Pressmeddelande

Ändringarna av den s.k. EU-ordningen om småmålsförfarande träder i kraft den 14 juli. Småmålsförfarandet har hittills tillämpats på gränsöverskridande tvister där fordringen har uppgått till högst 2 000 euro. Nu utvidgas tillämpningsområdet till att omfatta fordringar där värdegränsen är högst 5 000 euro.

Med småmålsförfarandet som varit i bruk sedan år 2009 eftersträvar man snabbhet och förmånlighet. Fordringen kan göras på ett standardformulär. Formuläret ska fyllas i på det språk som används vid den domstol dit det skickas. Beslutet är direkt verkställbart i en annan medlemsstat.

En kärande i Finland kan till exempel när han eller hon gör anspråk på skadestånd på högst 5 000 euro från och med den 14 juli väcka talan vid en domstol i en annan EU-stat genom att använda antingen det europeiska småmålsförfarandet eller det nationella rättegångsförfarande som tillämpas på tvister i medlemsstaten i fråga.

Det europeiska småmålsförfarandet har den fördelen att det är detsamma i alla medlemsstater. För att använda sig av förfarandet behöver käranden inte känna till olika nationella system. Förfarandet gäller inte tvister som hör till familjerätten, såsom underhållsbidrag och arvsfrågor.

Ytterligare information: 

Liisa Ojala, lagstiftningssekreterare, tfn 02951 50156, e-post: [email protected]

Information om det europeiska småmålsförfarandet

Konsumenteuropa i Finland

Tillbaka till toppen