Hyppää sisältöön
Media

Positiivisella luottotietorekisterillä halutaan torjua ylivelkaantumista

oikeusministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2021 11.15
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa positiivisen luottotietorekisterin perustamista. Rekisterin tarkoituksena on auttaa luottokelpoisuuden arvioinnissa ja oman talouden hallinnassa. Tavoitteena on torjua ylivelkaantumista. Käyttöön rekisteri voitaisiin ottaa vuonna 2024.

Työryhmän ehdotuksen mukaan rekisteriin tallennettaisiin kattavasti tietoja yksityishenkilöiden ottamista luotoista. Tiedot luotoista ilmoittaisi rekisteriin luotonantaja.

Rekisteriin tulisi lisäksi tiedot luottoihin liittyvistä yli 45 päivää pitkistä maksuviiveistä. Tätä pidetään tärkeänä ylivelkaantumisen torjumiseksi. Tieto maksuviiveestä ei kuitenkaan näkyisi rekisterissä enää sen jälkeen, kun maksu on hoidettu. Lisäksi rekisteriin tallennettaisiin tulorekisteristä saatavat tarpeelliset tuloja koskevat tiedot. 

Tietojen ilmoittaminen rekisteriin olisi pakollista, ja ilmoitusvelvollisuus koskisi laajasti luotonantajia, muun muassa luottolaitoksia sekä luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin rekisteröitäviä toimijoita. Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös Suomessa toimivia ulkomaisia luotonantajia. 

Työkalu luottokelpoisuuden arviointiin ja oman talouden hallintaan

Luotonantaja saisi positiivisen luottotietorekisterin avulla paremman kuvan lainanhakijan kokonaisvelkatilanteesta ja tiedot tämän tuloista. Näin luotonantajat voisivat nykyistä helpommin ja luotettavammin arvioida lainanhakijan kykyä maksaa luotto takaisin. Työryhmä ehdottaakin, että rekisteriä käytettäisiin erityisesti luotonannossa luottokelpoisuutta arvioitaessa. Kaikkea rekisterissä olevaa tietoa ei kuitenkaan luovutettaisi vaan ainoastaan ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia tämän käyttötarkoituksen kannalta.

– Positiivinen luottotietorekisteri on yksi tämän hallituksen keskeisiä keinoja ylivelkaantumisen torjumiseksi. Samalla on kuitenkin ehdottoman tärkeää varmistaa rekisterin vahva tietosuoja, sillä rekisteriin tulee suomalaisten tulo- ja luottotietoja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Lisäksi rekisterin tietoja voitaisiin käyttää eräiden rahoitusvakauden seurannasta ja luottomarkkinoiden valvonnasta vastaavien viranomaisten toiminnassa.

Rekisteröidyt yksityishenkilöt puolestaan voisivat saada itseään koskevat tiedot kootusti rekisteristä sähköisen asiointipalvelun kautta. Tämä voisi parantaa yksityishenkilöiden ja kotitalouksen mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan. Rekisteröity yksityishenkilö ei ilmoittaisi luoton tietoja rekisteriin mutta voisi tehdä rekisteriin vapaaehtoisen luottokieltomerkinnän maksutta.

Rekisterinpitäjäksi ehdotetaan Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä

Työryhmä esittää rekisterin rakentajaksi ja ylläpitäjäksi Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä. Hankejohtaja Virpi Pikkarainen Verohallinnosta kertoo, että valmistelutyö positiivisen luottotietorekisterin toteuttamiseksi on jo alkanut.

– Määrittelytyö on hyvässä vauhdissa, ja toiminnallisen ja teknisen ratkaisun määrittelyiden on tarkoitus valmistua vielä tänä vuonna. Yhteistyön sidosryhmien eli luottolaitosten ja tietoja hyödyntävien viranomaisten kanssa aloitimme jo viime vuoden puolella ja sitä jatketaan koko hankkeen ajan. Haluamme varmistaa, että tieto sidosryhmille kulkee, ja että heillä on mahdollisuus saada tietoa ja keskustella rekisterin mukanaan tuomista muutoksista. Rekisterihän tuo muutoksia sekä luottolaitosten että viranomaisten toimintaan, Pikkarainen kertoo. 

Positiivista luottotietorekisteriä koskevan lain ehdotetaan tulevan voimaan elokuussa 2022, mutta sitä alettaisiin soveltaa täysimääräisesti vasta huhtikuussa 2024, jolloin rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön.

Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman useita ylivelkaantumisen torjuntaan tähtääviä toimia. Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 10.5.2021 saakka.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tanja Jaatinen, oikeusministeriö, puh. 0295 150 056, [email protected], positiivista luottotietorekisteriä koskevan lainsäädännön valmistelu
lainsäädäntöneuvos Hanna-Mari Kotivuori, oikeusministeriö, puh. 0295 150 480, [email protected], positiivista luottotietorekisteriä koskevan lainsäädännön valmistelu

erityisasiantuntija Antti Makkonen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30013, [email protected], positiivisen luottotietorekisterin valmistelu, luottolaitossektori ja rahoitusmarkkinat
hankepäällikkö Arto Leinonen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30450, [email protected], positiivisen luottotietorekisterin valmistelu

Hankejohtaja Virpi Pikkarainen, Verohallinto, puh. 029 512 4726
[email protected], hankkeen eteneminen ja rekisterin tekninen ratkaisu

Työryhmän mietintö 

Lausuntopalvelu.fi 
 

Sivun alkuun