Hoppa till innehåll
Media

Ett positivt kreditupplysningsregister inrättas för att förebygga överskuldsättning

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2021 11.15
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att ett positivt kreditupplysningsregister ska inrättas. Syftet med registret är dels att hjälpa kreditgivarna i bedömningen av de kreditsökandes kreditvärdighet, dels att hjälpa hushållen i hanteringen av den egna ekonomin. Målet är att förebygga överskuldsättning. Avsikten är att registret ska tas i bruk 2024.


Enligt arbetsgruppens förslag ska registret innehålla heltäckande information om krediter som privatpersoner tagit. Uppgifter om krediter ska lämnas till registret av kreditgivaren.

I registret ska dessutom ingå uppgifter om krediter för vilka betalningsdröjsmålet är över 45 dagar. Detta anses viktigt för att motarbeta överskuldsättning. Uppgifterna om dröjsmål med betalningen ska inte längre synas efter det att krediten har betalats. I registret införs dessutom behövliga uppgifter om inkomster som fås ur inkomstregistret. 

Det ska vara obligatoriskt att anmäla uppgifter till registret, och anmälningsskyldigheten gäller i stor utsträckning kreditgivare, bland annat kreditinstitut och aktörer som ska registreras i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. Anmälningsskyldigheten gäller också utländska kreditgivare som är verksamma i Finland.

Ett verktyg för att bedöma kreditvärdigheten och hantera den egna ekonomin

Med hjälp av det positiva kreditupplysningsregistret får kreditgivaren en bättre bild av låntagarens totala skulder och dessutom uppgifter om låntagarens inkomster. På så sätt kan kreditgivarna lättare än hittills och på ett mer tillförlitligt sätt bedöma den lånesökandes förmåga att återbetala krediten. Arbetsgruppen föreslår därför att registret ska användas i synnerhet vid kreditgivning för att bedöma kreditvärdigheten. All information i registret ska dock inte lämnas ut, utan endast de uppgifter som behövs för detta syfte.

- Det positiva kreditupplysningsregistret är en av regeringens viktigaste insatser för att förebygga överskuldsättning. Det är förstås absolut nödvändigt att säkerställa ett starkt dataskydd för registret, eftersom det kommer att innehålla uppgifter om finländarnas inkomster och krediter, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

De uppgifter som införs i registret kan också användas av vissa myndigheter som svarar för uppföljningen av den finansiella stabiliteten och övervakningen av kreditmarknaden.

Registrerade privatpersoner ska på en gång få alla registeruppgifter om sig själva via en e-tjänst. Detta kan förbättra möjligheterna för privatpersoner och hushåll att sköta sin ekonomi. En registrerad privatperson ska inte föra in uppgifter om sina krediter i registret, men däremot kunna göra en frivillig anteckning om kreditförbud avgiftsfritt i registret.

Inkomstregisterenheten ska vara personuppgiftsansvarig för registret

Arbetsgruppen föreslår att Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen ska bygga upp och föra registret. Projektdirektör Virpi Pikkarainen från Skatteförvaltningen berättar att beredningen ett positivt kreditupplysningsregister redan har inletts.

– Arbetet med att specificera projektet är på god väg, och avsikten är att specifikationerna för de funktionella och tekniska lösningarna ska bli klara ännu i år. Samarbetet med intressegrupperna, det vill säga kreditinstitut och de myndigheter som ska få tillgång till uppgifterna i registret, inleddes redan i fjol och det fortsätter under hela projektet. Vi vill vara säkra på att informationen når de berörda parterna. Dessutom vill vi ge dem möjlighet att diskutera de omställningar som registret för med sig. Registret kommer ju att innebära förändringar i såväl kreditinstitutens som myndigheternas verksamhet, berättar Pikkarainen.

Lagen om ett positivt kreditupplysningsregister föreslås träda i kraft i augusti 2022, men den ska inte tillämpas fullt ut förrän i april 2024, då registret tas i bruk.

Inrättandet av ett positivt kreditupplysningsregister är en av de åtgärder i statsminister Sanna Marins regeringsprogram som syftar till att bekämpa överskuldsättning. Utlåtanden om arbetsgruppens förslag tas emot i e-tjänsten utlåtande.fi fram till den 10 maj 2021.

Ytterligare information:
Tanja Jaatinen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 056, [email protected], beredningen av lagstiftning om ett positivt kreditupplysningsregister
Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 480, [email protected], beredningen av lagstiftning om ett positivt kreditupplysningsregister

Antti Makkonen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 013, [email protected], beredningen av ett positivt kreditupplysningsregister, kreditinstituten och finansmarknaden
Arto Leinonen, projektchef, finansministeriet, tfn 0295 530 450, [email protected], beredningen av ett positivt kreditupplysningsregister

Virpi Pikkarainen, projektdirektör, Skatteförvaltningen, tfn 0295 124 726, [email protected], projektets tidsplan och registrets tekniska lösning


Arbetsgruppens betänkande

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen