Hyppää sisältöön
Media

Positiivista luottotietorekisteriä ehdotetaan hyödynnettäväksi tutkimus- ja selvitystarkoituksiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2023 13.43
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia lakiin, jossa säädetään positiivisesta luottotietorekisteristä. Keskeisin muutos on se, että Verohallinto voisi luovuttaa positiivisen luottotietorekisterin tietoja Tilastokeskukselle tutkija- ja aineistopalvelua varten.

Positiivinen luottotietorekisteri on valmisteilla oleva, Verohallinnon Tulorekisteriyksikön ylläpitämä rekisteri. Positiiviseen luottotietorekisteriin kerätään tietoja yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista ja luodaan siten ajantasainen kuva henkilön todellisesta maksukyvystä ja luottokelpoisuudesta. 

Rekisterin tietoja on tarkoitus luovuttaa luotonantajille luottokelpoisuuden arviointia varten. Lisäksi laissa määritetyillä viranomaisilla on oikeus saada tietoa luottotietorekisteristä laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. Luottotietorekisterin tietoja saavat Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Rahoitusvakausvirasto, Suomen Pankki sekä Tilastokeskus.

Nyt esitettävien muutosten myötä positiivisesta luottotietorekisteristä voitaisiin luovuttaa tietoja Tilastokeskukselle myös tutkija- ja aineistopalvelua varten. Tämä mahdollistaisi sen, että erityisesti tieteellisiin tutkimuksiin ja yhteiskuntaoloja koskeviin tilastollisiin selvityksiin olisi saatavilla aiempaa laadukkaampaa ja kattavampaa tietoa luottomarkkinoiden ja velkaantumisen kehityksestä. Muutos parantaisi myös viranomaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä ja hyödyntää nykyistä laajempia tietoaineistoja kotitalouksien velkaantumiskehityksestä.

Positiivisella luottotietorekisterillä pyritään torjumaan ylivelkaantumista sekä seuraamaan ja valvomaan rahoitusvakautta ja luottomarkkinoita. Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön 1.4.2024.

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. 0295 150 071, [email protected] 

Valtioneuvoston päätökset

Lisätietoa positiivisesta luottotietorekisteristä Verohallinnon verkkosivuilla

Sivun alkuun