Hoppa till innehåll
Media

Förslag: Det positiva kreditupplysningsregistret ska kunna utnyttjas för forsknings- och utredningsändamål

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2023 13.43
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Den viktigaste ändringen är att Skatteförvaltningen kan lämna ut uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till Statistikcentralens forskar- och materialtjänst.

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett register som är under beredning och som förs av Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen. I det positiva kreditupplysningsregistret samlar man uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster och skapar således en aktuell bild av en persons faktiska betalningsförmåga och kreditvärdighet. 

Avsikten är att uppgifter ur registret lämnas ut till kreditgivare för bedömning av kreditvärdigheten. Dessutom har de myndigheter som anges i lagen rätt att få uppgifter ur kreditupplysningsregistret för skötseln av sina lagstadgade uppgifter. Uppgifter ur kreditupplysningsregistret får lämnas ut till Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, Verket för finansiell stabilitet, Finlands Bank och Statistikcentralen.

I och med de ändringar som nu föreslås kan uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret lämnas ut till Statistikcentralens forskar- och materialtjänst. På så sätt får man i synnerhet i vetenskaplig forskning och vid statistiska utredningar av samhällsförhållanden tillgång till mer högklassig och heltäckande information om utvecklingen av kreditmarknaden och skuldsättningen. Ändringen förbättrar även myndigheternas möjligheter att få tillgång till och utnyttja ett mer omfattande datamaterial om utvecklingen av hushållens skuldsättning.

Syftet med det positiva kreditupplysningsregistret är att förebygga överskuldsättning samt att övervaka den finansiella stabiliteten och kreditmarknaden. Det positiva kreditupplysningsregistret införs den 1 april 2024.

Ytterligare information: Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected] 

Statsrådets beslut (på finska)

Mer information om det positiva kreditupplysningsregistret på Skatteförvaltningens webbplats

Tillbaka till toppen