Hallituksen esitys positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta

OM057:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan eräät kiireelliset tekniset lainmuutokset sekä tarvittavat muutokset luottotietojen luovuttamiseksi rekisteristä Tilastokeskukselle tieteellisiä tutkimuksia ja yhteiskuntaoloja koskevia tilastollisia selvityksiä varten.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM057:00/2023

Asianumerot VN/21673/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 7.7.2023 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 48/2023
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  30.11.2023
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 8/2024

Esityksellä ehdotetaan tehtäväksi eräät kiireelliset tekniset lainmuutokset sekä tarvittavat muutokset luottotietojen luovuttamiseksi rekisteristä Tilastokeskukselle tutkimus- ja selvitystarkoitukseen.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 071
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on varmistaa edellytykset rekisterin sujuvalle käyttöönotolle ja toiminnalle aikataulun mukaisesti.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan eräät kiireelliset tekniset lainmuutokset sekä tarvittavat muutokset luottotietojen luovuttamiseksi rekisteristä Tilastokeskukselle tieteellisiä tutkimuksia ja yhteiskuntaoloja koskevia tilastollisia selvityksiä varten.

Lisää aiheesta