Hyppää sisältöön
Media

Rajat ylittävien yhdistysten toimintaedellytyksiä parannetaan EU:ssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2023 14.23
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jolla edistetään eurooppalaisista rajat ylittävää yhdistystoimintaa. Valtioneuvosto lähetti asetus- ja direktiiviehdotukset tänään eduskunnalle tiedoksi.

Komission syyskuussa antamien direktiiviehdotusten tarkoituksena on säätää toimenpiteistä, joilla koordinoidaan eurooppalaisten rajat ylittävien yhdistysten (engl. European Cross-Border Association, ECBA) perustamis- ja toimintaedellytyksiä. Tällä halutaan helpottaa voittoa tavoittelemattomien yhdistysten sijoittautumisvapautta, pääoman vapaata liikkuvuutta, palvelujen tarjoamisen ja vastaanottamisen vapautta sekä tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Valtioneuvosto pitää lähtökohtaisesti hyvinä kaikkia toimia, joilla parannetaan yhdistysten rajat ylittävän toiminnan mahdollisuuksia ja liikkumisvapautta ETA-valtioissa ja katsoo, että nyt esitetyillä ehdotuksilla voi olla tällaisia vaikutuksia. Valtioneuvoston mukaan kansallisesta yhdistyslainsäädännöstä poikkeavia, rajat ylittävää yhdistysmuotoa koskevia säännöksiä ja niiden tarpeellisuutta on kuitenkin vielä tarkasteltava. Neuvotteluissa on myös kiinnitettävä riittävää huomiota eurooppalaisten rajat ylittävien yhdistysten valvonnan mahdollisuuksiin niiden elinkaaren eri vaiheissa. Huomioon on otettava myös se, että Ahvenanmaan maakunta on osaltaan toimivaltainen tiettyjen direktiiviehdotuksen säännösten osalta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Juha Jokinen, p. 0295 150 039, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun