Hoppa till innehåll
Media

Förutsättningarna för gränsöverskridande sammanslutningars verksamhet förbättras i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2023 14.23
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att främja sammanslutningars gränsöverskridande verksamhet i Europa. Statsrådet sände i dag förslagen till förordning och direktiv till riksdagen för kännedom.

Syftet med de direktivförslag som kommissionen lade fram i september är att fastställa åtgärder som samordnar villkoren för inrättande och drift av europeiska gränsöverskridande sammanslutningar (på engelska European Cross-Border Association, ECBA). Avsikten är att underlätta etableringsfriheten, den fria rörligheten för kapital, friheten att tillhandahålla och ta emot tjänster och den fria rörligheten för varor när det gäller ideella sammanslutningar.

Statsrådet anser i princip att alla åtgärder som förbättrar sammanslutningarnas möjligheter att bedriva gränsöverskridande verksamhet och deras rörelsefrihet i EES-staterna är bra, och anser att förslagen kan ha sådana effekter. Enligt statsrådet måste dock de bestämmelser om den gränsöverskridande sammanslutningsformen som avviker från den nationella föreningslagstiftningen och behovet av dessa bestämmelser ännu ses över. I förhandlingarna bör man också fästa tillräcklig uppmärksamhet vid möjligheterna att övervaka de europeiska gränsöverskridande sammanslutningarna i de olika faserna av deras livscykel. Det bör också beaktas att landskapet Åland har behörighet i fråga om vissa bestämmelser i direktivförslaget.

Mer information:
Juha Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 039, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen