Hyppää sisältöön
Media

Rasismi- ja viharikoksia koskevat uudet säännökset voimaan kesäkuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2011 10.50
Tiedote -

Rasistisia rikoksia koskevat rangaistussäännökset uudistuvat kesäkuun alusta. Rangaistuksen koventamisperusteita muun muassa täsmennetään, jotta niitä voidaan tähänastista laajemmin soveltaa rasististen rikosten ohella myös muun tyyppisiin viharikoksiin. Uusi laki selventää myös internetin keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuuta rasistisesta ja muusta vihakirjoittelusta.

Tehdyt muutokset liittyvät monilta osin Suomen kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseen. Eduskunnan maaliskuussa hyväksymillä uudistuksilla saatetaan Suomessa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasisminvastainen lisäpöytäkirja ja pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös.

Rikosta pidetään rasistisena silloin, kun teko kohdistuu ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ryhmään tai sen jäseneen. Jonkin kansanryhmän rasistinen uhkaaminen, solvaaminen tai panettelu julkisesti on jo tähän asti ollut Suomessa rangaistavaa. Rikoksen rasistinen vaikutin voidaan ottaa huomioon rangaistusta koventavana perusteena.

Nyt keskeisen rikossäännöksen eli kiihottamisen kansanryhmää vastaan ulottumista koskemaan myös muita viharikoksia selvennetään siten, että rikoksen vaikuttimina mainitaan laissa nimenomaisesti myös ihonväri, syntyperä, vakaumus, seksuaalinen suuntautuminenja vammaisuus. Vastaavat vaikuttimet mainitaan nyt myös rangaistuksen koventamista koskevassa säännöksessä. Rikoksen rasistinen tai muu sellainen vaikutin on jatkossa rangaistusta koventava peruste riippumatta siitä, keneen tai mihin rikos kohdistuu. Olennaista on rikoksen taustalla oleva rasistinen tai muu vihamotiivi.

Uuden lain mukaan kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevaa säännöstä voidaan soveltaa myös tilanteissa, joissa henkilö pitää rasistista materiaalia saatavilla, vaikka ei ole sitä alun perin itse laatinutkaan. Käytännössä kyse voi olla esimerkiksi siitä, että internetsivuston ylläpitäjä tietoisesti sallii lainvastaisen aineiston pitämisen sivustoillaan, vaikka hänen huomiotaan on asiaan kiinnitetty ja aineiston poistaminen olisi mahdollista. Vastuu edellyttää kuitenkin ylläpitäjän olevan tietoinen siitä, että hänen ylläpitämillään sivustoilla olevassa aineistossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kyseisessä säännöksessä tarkoitettua ryhmää.

Uutta on, että rikoslakiin tulee erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikostunnusmerkistö. Se soveltuu muun muassa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon. Törkeä tekotapa voi soveltua myös muuhun vakavaan väkivaltaan kehottamiseen, kun sillä selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Rikoksen enimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta.

Myös oikeushenkilö, esimerkiksi yhteisö tai yhdistys, voi jatkossa joutua vastuuseen kiihottamisrikoksesta kansanryhmää vastaan, ja, jos rikoksella on vihamotiivi, laittomasta uhkauksesta ja törkeästä kunnianloukkausrikoksesta.

Lisätietoja:
lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, puh. 09 1606 7675,
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun