Hyppää sisältöön
Media

Rikoslain muutoksilla muun muassa selkeytetään naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen rangaistavuutta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2024 11.14
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia rikoslakiin ja siihen liittyviin lakeihin. Muutokset koskevat naisen ja tytön sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun säätämistä rangaistavaksi erillissäännöksin, tahallisen henkirikoksen syyteoikeuden vanhentumista koskevan sääntelyn uudistamista sekä lapsensurmaa koskevan lainsäännöksen kumoamista.

Esityksen mukaan naisen sukuelinten silpominen sekä silpomisen valmistelu säädettäisiin rangaistavaksi erillisin rikoslain säännöksin. Valmistelu voi tarkoittaa esimerkiksi naisen tai tytön viemistä ulkomaille silpomista varten tai pakottamista tai taivuttelua silpomiseen. Alle 18-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelurikoksen osalta, siltä osin kuin kyse on pakottamisesta tai taivuttelusta silpomiseen, säädettäisiin erityisestä syyteoikeuden vanhentumisajan alkamisajankohdasta. Näin uhrilla on täysi-ikäistymisensä jälkeen riittävästi aikaa saada asia tutkittavaksi ja rikoksentekijät vastuuseen. Esityksen tavoitteena on vahvistaa naisten ja tyttöjen hengen ja terveyden suojaa sekä heidän ruumiillista koskemattomuuttaan ja seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan. 

Lisäksi syyteoikeuden vanhentumista koskevia rikoslain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi niin, että tappo olisi jatkossa vanhentumaton rikos. Tällä halutaan varmistaa, että rikosoikeudellista vanhentumista koskevat säännökset eivät estä tekijän saattamista vastuuseen, vaikka rikos selviäisi vasta hyvinkin pitkän ajan jälkeen. 

Esityksessä ehdotetaan myös rikoslain lapsensurmaa koskevan säännöksen kumoamista tarpeettomana. Nykyinen, tavallista lievempi rangaistussäännös ei ole vastasyntyneen lapsen hengen suojaamisen kannalta perusteltavissa, ja lapsensurmaa vastaavaan tekoon sovellettaisiinkin jatkossa rikoslain tahallisia henkirikoksia koskevia yleisiä säännöksiä. Muutoksella korostettaisiin vastasyntyneen lapsen hengen suojaa rinnastamalla heidät muihin henkirikoksen uhreihin.

Samalla tehtäisiin edellä mainittujen muutosten edellyttämät tarkistukset muuhun lainsäädäntöön.

Esityksellä toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman tavoitteita liittyen turvalliseen ja kriisinkestävään oikeusvaltioon.

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sini Nieminen, p. 0295 150 323, [email protected]
erityisasiantuntija Sonja Sjöman, p. 0295 150 237, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset

Sivun alkuun