Hyppää sisältöön
Media

Rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2016 13.41
Tiedote

EU aikoo tehostaa jäsenvaltioiden yhteistyötä rikosrekisteritietojen vaihtamisessa. Komission direktiiviehdotuksen mukaan EU-valtiot ryhtyisivät vaihtamaan tietoja tehokkaammin EU:n ulkopuolisten kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista sekä tallettamaan näiden sormenjäljet. Valtioneuvosto lähetti ehdotuksen eduskunnalle.

Rikosrekisteritietojen vaihto EU:n jäsenvaltioiden välillä koskee nykyisin erityisesti EU:n kansalaisia. Yksittäisessä asiassa tietoja tulee luovuttaa toisen jäsenvaltion viranomaisen pyynnöstä erityisesti rikosasian käsittelyä varten. Tietojenvaihtoa varten kehitetty sähköinen ECRIS-järjestelmä (European Criminal Records System) otettiin käyttöön huhtikuussa 2012.

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on täydentää ECRIS- järjestelmää. Jäsenvaltion, jossa annetaan kolmannen maan kansalaista koskeva tuomio, olisi talletettava tuomiota koskevat tiedot sekä myös tuomitun sormenjälkitiedot tunnistamisen helpottamiseksi.

Nyt luotavan järjestelmän avulla jäsenvaltiot voisivat kohdistaa tietojen luovuttamispyyntönsä suoraan niihin jäsenvaltioihin, joissa EU:n ulkopuolinen kansalainen on tuomittu. Nykyisin ainoa tapa selvittää, onko kolmannen valtion kansalaisella rikostuomioita muissa jäsenvaltioissa, on kysyä asiaa jokaiselta jäsenvaltiolta erikseen.

Rikosrekisteritietojen vaihtoa koskeva ehdotus on osa EU:n terrorismin vastaisia toimia. Ehdotuksen käsittely on aloitettu EU:n työryhmässä helmikuussa 2016.

Valtioneuvosto suhtautuu direktiiviehdotuksen tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti. Valtioneuvoston mielestä neuvotteluissa tulisi kuitenkin pyrkiä siihen, että jäsenvaltioiden täytyisi harmonisoida lainsäädäntöään vain siltä osin kuin tehokkaan yhteistyön kannalta katsotaan tarpeelliseksi.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 02951 50338, sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Sivun alkuun