Hyppää sisältöön
Media

Rikosten ehkäisyhankkeisiin myönnettiin valtionavustuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2020 15.37
Tiedote

Oikeusministeriö on myöntänyt avustuksia rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille väkivalta- ja seksuaalirikollisten kuntouttamiseen ja seksuaalirikosten torjuntaan. Avustuksiin voidaan käyttää noin 1,2 miljoonaa euroa vuosittain ajalla 2020-2022.

Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 16. Haettujen avustusten yhteissumma oli 8 508 003 euroa.

Ministeriö myönsi ensimmäisessä vaiheessa avustusta kahdeksalle hankkeelle:

•    Ensi- ja turvakotien liitto ry:lle 960 000 euroa kokonaisvaltaisen kuntoutusohjelman rakentamiseen,
•    Helsinkimissio ry:lle 147 900 euroa järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumista tukevan Exit Krp –toimintamallin laajentamiseen valtakunnalliseksi,
•    Kalliolan Setlementti ry:lle 394 605 euroa uuden väkivaltarikoksia ehkäisevän toimintaohjelman hankintaan,
•    Kriminaalihuollon tukisäätiölle 163 738 euroa väkivaltarikoksiin syyllistyneiden nuorten kuntouttamiseen ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn sekä 27 036 euroa vuodelle 2020 uuden väkivaltarikoksia ehkäisevän toimintaohjelman hankintaan,
•    Setlementti Tampere ry:lle 216 388 euroa Välitä! –seksuaaliväkivaltatyölle,
•    Sexpo-säätiö sr:lle 295 000 euroa SeriE-hankkeelle sekä
•    Vuolle Setlementti ry:lle 309 600 euroa valtionavustusta ulkomaalaistaustaisille ja vähemmistöille suunnattuun väkivaltatyöhön.

Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti avustukset tulee kohdentaa rikoksia ennaltaehkäisevien palvelujen ja palveluihin ohjautumisen kehittämiseen. Tavoitteena on erityisesti uusintarikollisuuden ehkäiseminen.

Avustuksia myös väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyyn

Väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan vuosille 2020-2021 varattiin 200 000 euroa. Valtionavustukset kohdennettiin erityisesti hankkeisiin, jotka ennaltaehkäisevät väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista paikallisesti tai vahvistavat lasten ja nuorten osallistumista väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn.  

Määräaikaan mennessä oikeusministeriölle saapui seitsemän avustushakemusta. Haettujen avustusten yhteissumma oli 499 724 euroa.

Oikeusministeriö myönsi avustusta neljälle hankkeelle:

•    Vuolle Setlementti ry:lle 42 080 euroa nuorten radikalisoitumista ehkäisevän yhteistoimintamallin pilottihankkeen kuluihin;
•    Uskontofoorumi FOKUS ry:lle 33 750 euroa “Huolena ekstremistinen orientaatio - Opas nuorten kanssa työskenteleville” -oppaan tuottamiseen,
•    Helsingin kaupungille 60 000 euroa KASKO -hankkeen kuluihin sekä
•    Ajatuspaja Round Table Initiative -konfliktinratkaisu ja sovitteluhankkeelle 64 170 euroa eri toimintamallien ja menetelmien kokeilemiseen erilaisissa paikallisissa olosuhteissa kouluissa ja oppilaitoksissa sekä käytännön tiedon tuottamiseen menetelmien soveltuvuudesta ja systemaattisesta käytöstä.

Valtionavustusten haku rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin ja paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin päättyi 31.3.2020. Päätökset näistä pyritään tekemään toukokuun 2020 aikana.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Minna Piispa (väkivalta- ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisyhankkeet), puh. 0295 150 223,
erityisasiantuntija Mika Junninen (radikalisaation ennaltaehkäisyhankkeet), puh. 0295 150 406,
sähköpostit: [email protected]

Valtionavustukset rikoksia ehkäiseviin hankkeisiin

Sivun alkuun