Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: korruption torjuntaa kunnissa tehostettava

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2022 13.00
Tiedote

Oikeusministeriö on julkaissut selvityksen korruption torjunnasta kunnallishallinnossa. Selvityksen mukaan kuntien pitäisi arvioida korruptioriskejä hallinnossaan ja toiminnassaan. Vain näin voidaan havaita tilanteita, joissa vaikutusvaltaa käytetään väärin oikeudettoman edun tavoittelemiseksi.

Selvitys avaa korruption käsitettä, riskialueita ja ilmenemismuotoja sekä korruptiontorjuntaan liittyvää sääntelyä. Korruption riskialueita ja ilmenemismuotoja on analysoitu ja kuvattu tutkimusten, tapausesimerkkien, oikeuskäytännön sekä arjen havaintojen perusteella. Selvityksen ovat laatineet sisäisen tarkastuksen asiantuntijat Markus Kiviaho ja Mikko Knuutinen.

Selvityksen mukaan korruption ilmenemismuodot kunnissa voivat olla moninaiset, mutta tietoisuus niistä on vielä riittämätöntä. Kuntien johtamisesta ja hallinnon lainmukaisuudesta vastaavien suhtautuminen korruptioon ja sen torjuntaan on vaihtelevaa. Korruptiivisiksi menettelyiksi mielletään usein lähinnä lahjoman vastaanottaminen ja muita rikosoikeudellisesti selvästi moitittavia tekoja. Sen sijaan rakenteellista korruptiota, ns. maan tapaa ja hyvä veli -verkostoja, ei pääsääntöisesti tunnisteta vakaviksi korruption ilmenemismuodoiksi.

Tuloksellisen korruption torjunnan lähtökohdaksi tulee ottaa oikeusvaltioperiaate sekä hyvän hallinnon perusteet. Lisäksi on tärkeää analysoida korruption riskialueet kunnan toiminnassa eri tasoilla. Julkaisussa esitetyn toimintamallin avulla kuntien hallinnossa ja toiminnassa voidaan ennaltaehkäistä, havaita ja tehokkaasti torjua korruptiota sekä puuttumattomuuden kulttuuria. Toimintamallin rakentaminen kuuluisi kunnanhallituksen ja ylimmän tilivelvollisen johdon vastuulle. Turvallinen ja luottamuksellinen keino ilmoittaa epäillystä korruptiosta on myös tarpeen.

Selvitys on laadittu osana korruptiontorjunnan strategiaa sekä harmaan talouden torjuntaohjelman korruptiohanketta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Venla Mäntysalo, p. 0295 150 198, [email protected]
sisäisen tarkastuksen asiantuntija Markus Kiviaho, p. 0400 588 142, [email protected]

Julkaisu: Korruptiontorjunta kunnallishallinnossa. Askelmerkkejä hyvään hallintoon
 

Sivun alkuun