Hoppa till innehåll
Media

Utredning: bekämpningen av korruption bör bli effektivare i kommunerna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2022 13.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet har publicerat en utredning om bekämpning av korruption inom kommunalförvaltningen. Enligt utredningen bör kommunerna bedöma korruptionsriskerna i sin förvaltning och verksamhet. Endast på detta sätta kan man identifiera och bekämpa maktmissbruk för egen vinning.

Utredningen belyser begreppet korruption, de olika riskområdena och korruptionsformerna samt lagstiftningen som gäller bekämpning av korruption. Riskområdena och de olika formerna för korruption har analyserats och beskrivits utifrån undersökningar, exempelfall, rättspraxis och vardagliga observationer. Utredningen har utarbetats av Markus Kiviaho och Mikko Knuutinen, som är sakkunniga i intern revision.

Enligt utredningen kan korruptionen ta sig många olika uttrycksformer i kommunerna, men medvetenheten om dessa är fortfarande otillräcklig. De som ansvarar för kommunernas ledning och för att förvaltningen sköts enligt lagen har varierande förhållningssätt till korruption och korruptionsbekämpning. Det är oftast främst mottagande av mutor och andra gärningar som är uppenbart klandervärda ur straffrättslig synvinkel som uppfattas som korruption. Däremot identifieras strukturell korruption, landets sed och bäste broder -nätverk vanligtvis inte alltid som allvarliga former av korruption.

Rättsstatsprincipen och grunderna för god förvaltning bör göras till utgångspunkten för en effektiv bekämpning av korruption. Dessutom är det viktigt att analysera riskområdena för korruption i kommunens verksamhet på olika nivåer. Med hjälp av modellen som presenteras i publikationen kan man i kommunernas förvaltning och verksamhet förebygga, identifiera och effektivt bekämpa korruption och en kultur av att inte ingripa. Ansvaret för att bygga upp verksamhetsmodellen hör till kommunstyrelsen och den högsta redovisningsskyldiga ledningen. Det behövs också ett tryggt och konfidentiellt sätt att anmäla misstankar om korruption.

Utredningen har utarbetats som en del av strategin mot korruption och korruptionsprojektet inom programmet för bekämpning av grå ekonomi.

Ytterligare information:
Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 198, [email protected]
Markus Kiviaho, sakkunnig i intern revision, tfn 0400 588 142, [email protected]

Publikation: Korruptionsbekämpning inom kommunalförvaltningen. Mot god förvaltning (på finska)

Tillbaka till toppen