Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Kunnilla merkittävä rooli vapaaehtoistoiminnan tukemisessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2023 9.05
Tiedote

Oikeusministeriön Vapaa!-Fri! -hankkeessa on selvitetty keinoja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa. Hankkeessa laadittu raportti suosittaa toimenpiteitä julkishallinnolle ja Demos Helsingin toteuttama selvitys keskittyy puolestaan kuntien ja verkostojärjestöjen rooliin.

Vapaa!-Fri! -hankkeessa toteutetun selvityksen mukaan kunnilla on merkittävä rooli elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan tukemisessa. Keskeisiä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välisen yhteistyön muotoja ovat kunnan tukitoimet vapaaehtoissektorin uudistumiselle, säännölliset kohtaamiset ja yhteiskehittäminen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa sekä kunnan ja vapaaehtoissektorin yhteistyön linjaaminen osallisuus- tai yhdistysohjelmalla.

Myös maakunnallisilla tai useamman kunnan alueella toimivilla verkostojärjestöillä on tärkeä rooli siinä, että vapaaehtoistoiminta säilyy Suomessa aktiivisena. Erityisesti pienet, vapaaehtoispohjalta toimivat yhdistykset kaipaavat usein tukea esimerkiksi rahoituksen hakemiseen, taloudenpitoon, tilojen hankintaan ja toiminnan kehittämiseen. Verkostojärjestöt tarjoavat juuri tällaista hyvin konkreettista tukea alueensa yhdistyksille sen lisäksi että ne tekevät edunvalvontaa ja alueellista vaikuttamistyötä.

Vapaaehtoistoiminnan murros haastaa uudistumaan 

Vapaa!-Fri! -hankkeen tänään julkaistussa toimenpideraportissa on kartoitettu vapaaehtoistoiminnan tilaa Suomessa. Raportti sisältää 12 julkiselle hallinnolle suunnattua, lainsäädäntöön, julkisen hallinnon rakenteisiin, rahoitusinstrumentteihin sekä paikallistason tukitoimiin liittyvää suositusta vapaaehtoistoiminnan aseman edistämiseksi.

Poimintoja suosituksista: 

  • vapaaehtoistoimijoiden tutustumiskäynnit kotoutumiskoulutuksissa ja oppilaitoksissa
  • parempi viestintä iäkkäille vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista 
  • toimintamallien kehittäminen kuntien sekä hyvinvointialueiden ja vapaaehtoistoimijoiden väliseen yhteistyöhön
  • valtakunnallisten verkkoalustojen yhteisten rajapintojen kehittämistyön rahoituksen turvaaminen
  • kansalaistoiminnalle tarkoitetun kevyemmän rekisteröitymismuodon säätäminen
  • työttömyysturvalain säännösten uudistamistarpeen selvittäminen.

Viimekädessä vapaaehtoisten sitoutuminen tiivistyy kuitenkin siihen, kuinka houkuttelevaksi vapaaehtoistoiminta ruohonjuuritasolla koetaan. Muiden rakenteiden tehtävä on tukea vapaan kansalaistoiminnan toimintamahdollisuuksia. Käynnissä oleva vapaaehtoistoiminnan murros haastaa voimakkaasti myös vapaaehtoistoimintaa koordinoivia tahoja uudistamaan toimintaansa, jotta uusia vapaaehtoisia löydetään ja pystytään sitouttamaan toimintaan.

Vapaa!-Fri! -hanke liittyy sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan kansalliseen ikäohjelmaan 2030. Lisäksi hanke tukee oikeusministeriön koordinoiman kansallisen demokratiaohjelman 2025 toimeenpanoa. Hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja kuntien kanssa. Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun. 

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Sini Lahdenperä, p. 0295 150 013, [email protected]
Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, p. 0295 150 415, [email protected] (16.1.2023 alkaen)

Vapaaehtoistoimintaa vahvistamalla kohti ikääntyvän yhteiskunnan mahdollisuuksia - Vapaa!-Fri! –hankkeen toimenpideraportti

Kohti kansalaistoiminnan kukoistusta - miten verkostojärjestöt sekä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyö tukevat vapaaehtoistoimintaa? - Demos Helsinki -selvitys

Sivun alkuun