Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Kommunerna har en viktig roll i stödjandet av frivilligverksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2023 9.05
Pressmeddelande

I justitieministeriets Vapaa! - Fri! -projekt har man utrett metoder för att etablera frivilligverksamhetens ställning i ett åldrande samhälle. Rapporten som utarbetades inom projektet rekommenderar åtgärder för den offentliga förvaltningen och utredningen av Demos Helsinki fokuserar i sin tur på kommunernas och nätverksorganisationernas roll.

Enligt utredningen som genomfördes  inom Vapaa! - Fri! -projektet har kommunerna en betydande roll när det gäller att stödja ett livskraftigt civillsamhälle och frivilligverksamhet. Viktiga samarbetsformer mellan kommunen och civilsamhället är kommunens stödåtgärder för förnyandet av den frivilliga sektorn, regelbundna möten och gemensam utveckling med aktörer i civilsamhället samt riktlinjer för samarbetet mellan kommunen och frivilligsektorn genom ett delaktighets- eller föreningsprogram.

Även nätverksorganisationer som är verksamma på landskapsnivå eller inom flera kommuners område har en viktig roll när det gäller att bevara den aktiva frivilligverksamheten i Finland. I synnerhet små föreningar som verkar på frivillig basis behöver ofta stöd för att ansöka om finansiering, sköta ekonomin, skaffa lokaler och utveckla verksamheten. Nätverksorganisationerna erbjuder just ett sådant mycket konkret stöd till föreningarna inom området, utöver intressebevakningen och det regionala påverkansarbetet.

Förändringarna i frivilligverksamheten utmanar oss att förnya oss 

I Vapaa! - Fri! -projektets åtgärdsrapport  som offentliggjordes i dag har man kartlagt läget för frivilligverksamheten i Finland. Rapporten innehåller 12 rekommendationer som riktar sig till den offentliga förvaltningen som gäller lagstiftning, den offentliga förvaltningens strukturer, finansieringsinstrument samt stödåtgärder på lokal nivå för att främja frivilligverksamhetens ställning. 

Plock ur rekommendationerna: 

  • frivilligaktörernas studiebesök vid integrationsutbildningar och läroanstalter 
  • effektivare kommunikation för äldre om möjligheterna till frivilligverksamhet   
  • utveckling av verksamhetsmodeller för samarbetet mellan kommuner, välfärdsområden och frivilligaktörer            
  • tryggande av finansieringen för utvecklandet av gemensamma gränssnitt för riksomfattande webbplattformar
  • föreskrivande av en lättare registreringsform avsedd för medborgarverksamhet                                                            
  • utredning av behovet att revidera bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

De frivilligas engagemang påverkas av om frivilligverksamheten upplevs som lockande på gräsrotsnivån. De övriga strukturernas uppgift är att stödja förutsättningarna för ideell verksamhet. Den pågående förändringen i frivilligverksamheten medför också en stor för utmaning de aktörer som samordnar frivilligverksamheten att förnya sin verksamhet för att man ska hitta nya frivilliga och kunna engagera dem i verksamheten.

Vapaa! - Fri! -projektet är en del av det nationella åldersprogrammet 2030, som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. Projektet stöder dessutom genomförandet av demokratiprogrammet 2025, som samordnas av justitieministeriet. Projektet har genomförts i nära samarbete med olika intressegrupper, såsom aktörer inom civilsamhället och kommunerna. Projektet pågår till slutet av 2023.

Ytterligare information:
Sini Lahdenperä, projektchef, tfn 0295 150 013, [email protected] 
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 415,  [email protected] (från och med den 16 januari 2023)

Med sikte på möjligheterna i ett åldrande samhälle genom stärkt frivilligverksamhet. Åtgärdsrapport för projektet Vapaa! – Fri! (på finska)

Mot ett blomstrande civilsamhälle. Hur kan nätverksorganisationerna och samarbetet mellan kommunen och civilsamhället stödja frivilligverksamheten?Demos Helsinki -utredningen (på finska)

Tillbaka till toppen