Hyppää sisältöön
Media

Terrorismilainsäädännön kokonaisuudistus käynnistyy

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2023 12.55
Tiedote

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan terrorismirikoksia koskevaa lainsäädäntöä. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan kokonaisuudistuksen tulee vastata nykyisiin terrorismin uhkiin ja poistaa sääntelyn vaikeaselkoisuus. Mahdolliset aukot nykyisissä kriminalisoinneissa arvioidaan. Lisäksi hallitusohjelman mukaan rangaistukset terrorismirikoksista kovenevat.

Oikeusministeriön työryhmän tehtävänä on uudistaa terrorismirikoksia koskevat rangaistussäännökset niin, että ne muodostavat kattavan, selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden.

Työn painopisteenä on terrorismirikosten tunnusmerkistöjen ja terrorismirikosten välisten suhteiden selkeyttäminen. Myös terrorismirikosten rangaistusasteikkoja ja rangaistussäännösten alueellista soveltamisalaa tarkastellaan. Terrorismirikosten rangaistavuuden tulee kattaa terrorismia merkityksellisesti edistävät teot. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka hoitavat omaa perhettään palvelevia tehtäviä terroristijärjestön tai -ryhmän hallitsemalla alueella tai jotka muuten oleskelevat sellaisella alueella. Lisäksi työryhmä ottaa tarkasteluun terroristijärjestöön tai -ryhmään kuulumisen ja sen jäsenyyden.

Lainsäädännön tulee samalla täyttää kansainväliset velvoitteet ja ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeuksien vaatimukset. Lisäksi työryhmä valmistelee rangaistussäännösten muuttamisesta aiheutuvat muutokset muuhun lainsäädäntöön.

Terrorismirikossääntelyä on täydennetty eri yhteyksissä lähinnä kansainvälisten sääntelyvelvoitteiden perusteella. Kokonaistarkastelu mahdollistaa sääntelyn selkeyttämisen ja ajantasaisuuden varmistamisen.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, p. 0295 150 486, [email protected]
 

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Sivun alkuun