Hoppa till innehåll
Media

Totalreformen av terroristlagstiftningen inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2023 12.55
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera lagstiftningen om terroristbrott. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo ska totalreformen svara mot de nuvarande terrorhoten och få bort svåröverskådligheten i lagstiftningen. Eventuella luckor i de nuvarande kriminaliseringarna utvärderas. Enligt regeringsprogrammet skärps dessutom straffen för terroristbrott.

Justitieministeriets arbetsgrupp har i uppgift att reformera strafflagens bestämmelser om terroristbrott så att de bildar en omfattande, tydlig och konsekvent helhet.

Ett område som prioriteras i arbetsgruppens arbete är rekvisiten för terroristbrott och förtydligandet av förhållandena mellan olika terroristbrott. Även straffskalorna för terroristbrott och straffbestämmelsernas regionala tillämpningsområde granskas. Straffbarheten av terroristbrott ska omfatta gärningar som på ett betydande sätt främjar terrorism. Detta gäller även personer som sköter uppgifter som betjänar den egna familjen inom ett område som behärskas av en terroristorganisation eller terroristgrupp eller personer som i övrigt vistas inom ett sådant område. Arbetsgruppen granskar dessutom bestämmelserna om hörande till eller medlemskap i terroristorganisationer eller terroristgrupper.

Lagstiftningen ska samtidigt uppfylla internationella förpliktelser och beakta kraven på de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Arbetsgruppen bereder dessutom de ändringar i den övriga lagstiftningen som föranleds av ändringen av straffbestämmelserna.

Bestämmelserna om terroristbrott har kompletterats i olika sammanhang närmast på basis av internationella regleringsförpliktelser. Helhetsgranskningen gör det möjligt att förtydliga och säkerställa att bestämmelserna är uppdaterade.

Ytterligare information: Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected]
 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen