Hyppää sisältöön
Media

Tiedonsaanti rikosasioista tehdyistä viranomaispäätöksistä paranee

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 13.21
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Esityksellä halutaan selkeyttää yksityiselämän suojaa koskevia salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita rikosasioissa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten ja median mahdollisuuksia saada tietoa rikosasioista ja niitä koskevista viranomaispäätöksistä.

Esityksellä selkeytetään yksityiselämän suojaa koskevien salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita rikosasioissa poistamalla rikosasioihin sovellettavien salassapitoperusteiden päällekkäisyyttä. Kansalaisten ja median mahdollisuuksia saada tietoa rikosasioista ja niissä tehdyistä viranomaispäätöksistä lisätään rajoittamalla keskeisiin asiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapitoa. Julkisuutta lisätään niiltä osin kuin tiedon antaminen on välttämätöntä tehdyn päätöksen perusteiden ymmärtämiseksi, eikä tietojen antaminen aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa, merkittävää haittaa tai kärsimystä ilman painavaa syytä.

Tarkoitus on, että ehdotetut lainmuutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Esitys on osa laajempaa julkisuuslain ajantasaistamisen -hanketta, jonka tavoitteena on, että viranomaisten toiminnan julkisuutta koskeva lainsäädäntö olisi nykyistä toimivampaa, vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin ja edistäisi yhteiskunnan avoimuutta. Uudistuksen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan ensi hallituskaudella.

Lue lisää julkisuuslain ajantasaistamisen hankkeesta.

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta, p. 029 515 0136, [email protected]

Sivun alkuun