Julkisuuslain ajantasaistaminen

OM083:00/2020 Säädösvalmistelu

Voimassa olevaa julkisuussääntelyä ajantasaistetaan siten, että tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi lainsäädäntö, joka edistää yhteiskunnan avoimuutta ja vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM083:00/2020

Asianumerot VN/27452/2020

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 22.1.2021 –

Asettamispäivä 22.1.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Petteri Jartti, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 150 076
[email protected]

Yhteyshenkilö
Liisa Leppävirta, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 136
[email protected]

Yhteyshenkilö
Heidi Mäntylä, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 210
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida:

1) Julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen ja toteuttamisen ongelmakohtia ja niihin vaikuttavia toimia

2) Julkisuuslain soveltamisalan riittävyyttä ja ajantasaisuutta erityisesti ottaen huomioon hallinnon uusiutuvat rakenteet

Tiivistelmä

Voimassa olevaa julkisuussääntelyä ajantasaistetaan siten, että tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi lainsäädäntö, joka edistää yhteiskunnan avoimuutta ja vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksia.

Lähtökohdat

Perustuslaissa säädettyä julkisuusperiaatetta toteutetaan pääsääntöisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999; julkisuuslaki) kautta. Julkisuuslain lähtökohdat ja keskeiset sääntelyratkaisut ovat kestäneet hyvin aikaa. Sääntelyyn toimivuutta on viimeksi tarkasteltu kokonaisuutena vuosituhannen alussa. Voimassa olevasta julkisuuslaista on kertynyt runsaasti soveltamiskokemusta ja huomattava määrää tuomioistuimien ja ylimpien laillisuusvalvojien tulkintakäytäntöä. Näiden myötä on noussut esiin eri tyyppisiä lainsäädännön selkeyttämis- ja kehittämistarpeita. Sääntelyyn liittyy uudistamistarpeita, joista osa on luonteeltaan teknisiä mutta osa edellyttää syvällisempää sääntelyn sisällön ja rakenteen toimivuuden arviointia.

Lisätietoja