Hoppa till innehåll
Media

Tillgången till information om myndighetsbeslut i brottmål förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.21
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Propositionen syftar till att förtydliga förhållandet mellan de sekretessgrunder som gäller skydd för privatlivet i brottmål. Målet är också att öka allmänhetens och mediernas möjligheter att få information om brottmål och om myndighetsbeslut som fattas i samband med dem.

Genom propositionen förtydligas förhållandet mellan de sekretessgrunder som gäller skydd för privatlivet i brottmål genom att överlappningar i sekretessgrunderna elimineras. Medborgarnas och mediernas möjligheter att få information om brottmål och de myndighetsbeslut som fattats i samband med dem utökas genom att sekretessen för uppgifter i de mest centrala handlingarna begränsas. Offentligheten ökas till den del utlämnandet av uppgifter är nödvändigt för att man ska förstå grunderna för beslutet i det ärende som undersökts och utlämnandet av uppgifter inte orsakar den som har del i saken skada, betydande olägenhet eller, utan vägande skäl, lidande.

Avsikten är att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2023.

Propositionen är en del av ett mer omfattande projekt för uppdatering av offentlighetslagen. Syftet med projektet är att lagstiftningen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ska fungera bättre än för närvarande, vara bättre anpassad till samhällets krav och främja öppenheten i samhället. Avsikten är att reformen ska vara klar i sin helhet under nästa regeringsperiod.

Läs mer om uppdateringen av offentlighetslagen.  

Ytterligare information: 
Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0136, [email protected]

Tillbaka till toppen