Hyppää sisältöön
Media

Tietosuojalainsäädäntöä arvioitu tiedon liikkuvuuden ja julkisten palveluiden järjestämisen näkökulmasta – väliraportti lausunnoille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2024 15.12
Tiedote

Oikeusministeriön asettaman koordinaatioryhmän väliraportti tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistushankkeesta on valmistunut ja lähetetty lausuntokierrokselle. Väliraportissa ministeriöt ovat tunnistaneet lainsäädännöstään henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä, jotka voivat vaikuttaa viranomaisten tiedon liikkuvuuteen tai julkisten palveluiden järjestämiseen.

Väliraportti on lausunnoilla 17.6.–30.8.2024.

Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on tarkoitus kumota tiedon liikkuvuutta, pilvipalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä tai muuten julkisten palveluiden tarkoituksenmukaista järjestämistä vaikeuttavaa sääntelyä. Tarvittaessa hyödynnetään lisäksi nykyistä laajemmin EU:n tietosuoja-asetuksen kansallista liikkumavaraa.

Ministeriöt ovat tunnistaneet omilta hallinnonaloiltaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, jota olisi syytä arvioida tarkemmin lausuntokierroksen jälkeen. Väliraportissa on tunnistettu vain vähän säännöksiä, jotka vaikeuttavat merkittävästi julkisten palveluiden tarkoituksenmukaista järjestämistä. Lausuntokierroksella kuullaan laajasti eri tahoja ja kerätään kokemuksia julkisten palveluiden järjestämistä ja viranomaisten tiedon liikkuvuutta vaikeuttavista tietosuojasäännöksistä.

Sääntelyä on väliraportin mukaan tarpeen arvioida muun muassa viranomaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen sekä henkilötietojen käsittelyn muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen osalta. Arviointitarpeet koskevat lisäksi rekisterinpitoa, tiedonluovutustapoja sekä julkisia tietopalveluita. Tietosuojalain säännöksistä epäselvyyttä on aiheuttanut lähinnä säännös yleisestä edusta viranomaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena.

Kukin ministeriö vastaa oman hallinnonalansa osalta tarvittavista lainsäädäntömuutoksista. Ministeriöt päättävät lausuntokierroksen jälkeen erikseen, onko lakeja tarpeen muuttaa. Ministeriöt asettavat tarvittaessa sitä varten omat lainsäädäntöhankkeensa. Hallituksen esitykset pyritään antamaan eduskunnalle viimeistään vuoden 2026 aikana.

Lisätietoja:
Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. 0295 150 071, [email protected]

Lausuntopyyntö
Tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus: Koordinaatioryhmän väliraportti

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Sivun alkuun