Hoppa till innehåll
Media

Dataskyddslagstiftningen har bedömts med tanke på informationsflödet och organiseringen av de offentliga tjänsterna – halvtidsrapport på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2024 15.12
Pressmeddelande

Den av justitieministeriet tillsatta samordningsgruppens halvtidsrapport om totalreformen av dataskyddslagstiftningen har blivit färdig och sänts på remiss. Samordningsgruppen har i sin halvtidsrapport identifierat sådana bestämmelser som gäller behandling av personuppgifter som kan påverka myndigheternas informationsflöde eller organiseringen av de offentliga tjänsterna.

Halvtidsrapporten är på remiss 17.6–30.8.2024.

Enligt regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering är avsikten att i samband med totalreformen av dataskyddslagstiftningen upphäva de författningar som försvårar informationsflödet, en ändamålsenlig användning av molntjänster eller en ändamålsenlig organisering av de offentliga tjänsterna i övrigt. Vid behov utnyttjas dessutom i större utsträckning än för närvarande det nationella handlingsutrymme som EU:s dataskyddsförordning medger.

Ministerierna har inom sina förvaltningsområden identifierat lagstiftning som gäller behandling av personuppgifter och som bör bedömas närmare efter remissbehandlingen. I halvtidsrapporten har identifierats endast få bestämmelser som i betydande utsträckning försvårar en ändamålsenlig organisering av de offentliga tjänsterna. Under remissbehandlingen kommer olika aktörer att höras på bred basis och  erfarenheter av dataskyddsbestämmelser som försvårar organiseringen av de offentliga tjänsterna och myndigheternas informationsflöde kommer att samlas in.

Enligt halvtidsrapporten bör bestämmelserna bedömas bland annat i fråga om den rättsliga grunden för myndigheternas behandling av personuppgifter samt i fråga om behandling av personuppgifter för ett annat ändamål än det ursprungliga. Bedömningsbehoven gäller dessutom registerföring, olika sätt att lämna ut uppgifter samt offentliga informationstjänster. Av bestämmelserna i dataskyddslagen är det främst bestämmelsen om allmänt intresse som rättslig grund för myndigheternas behandling av personuppgifter som orsakat oklarhet. 

Varje ministerium ansvarar för behövliga lagstiftningsändringar inom det egna förvaltningsområdet. Efter remissbehandlingen beslutar ministerierna separat om det är nödvändigt att ändra lagarna. Ministerierna tillsätter vid behov egna lagstiftningsprojekt för detta ändamål. Regeringspropositionerna ska enligt planerna överlämnas till riksdagen senast under 2026.

Mer information:
Virpi Koivu, ordförande för samordningsgruppen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected]

Begäran om utlåtande
Totalreformen av dataskyddslagstiftningen: Samordningsgruppens halvtidsrapport (på finska)

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen