Hyppää sisältöön
Media

Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2018 13.23
Tiedote

Oikeusministeri Antti Häkkänen on päättänyt, että vuoden 2020 alusta toimintansa aloittava Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle.

Asiantuntijatoimikunta selvitti viraston toimintakyvyn kannalta parasta sijaintia vuonna 2017 ja piti selvästi parhaana pääkaupunkiseutua. Ministeri Häkkänen käynnisti uudet selvitykset sijaintipaikasta vuonna 2018. Näissä selvityksissä parhaaksi sijaintipaikaksi nousi Vantaa. Tuomioistuinviraston sijaintipaikaksi ilmaisi kiinnostuksensa yli kymmenen kaupunkia eri puolilta Suomea. 

- Tuomioistuinvirastolla rakennetaan vielä vahvempi palomuuri poliitikkojen ja tuomioistuimien väliin. Kansalaisten oikeusturvan ja yhteiskuntajärjestyksen ydinpilarina on vahva luottamus tuomioistuimiin. Viraston ja sitä kautta tuomioistuimien toimintakyvyn ja taloudellisen tehokkuuden pitää olla paras mahdollinen.  Asiantuntijaselvityksissä Vantaa oli paras sijaintipaikka, Häkkänen sanoo. 

Tuomioistuinvirasto huolehtisi tuomioistuinten toimintaedellytyksistä sekä niiden toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja tukemisesta. Viraston tehtävät eivät ole teknisiä esimerkiksi palkanmaksuun liittyviä tukitehtäviä. Virasto vastaisi mm. tuomioistuinten tulosohjauksesta, kehittämisestä sekä tuomareiden ja muun henkilöstön koulutuksen järjestämisestä.

Tehtäviä hoidetaan nykyisin oikeusministeriön oikeushallinto-osastolla. Viraston perustamisella ei luoda uusia tehtäviä, vaan tuomioistuinlaitoksen rakenteellisen riippumattomuuden korostamiseksi tehtäviä siirrettäisiin oikeusministeriöltä itsenäisen keskushallintoviranomaisen hoidettavaksi. Oikeusministeriö voisi vastaisuudessa keskittyä ydintehtäviinsä (strateginen ohjaus, keskusvirastojen tulosohjaus, lainvalmistelu). Tuomioistuinvirastossa olisi noin 45 henkilötyövuotta. 

Viraston perustaminen vaikuttaisi merkittävästi tuomioistuinlaitoksen toimintaan.  Virasto palvelisi kaikkia Suomen tuomioistuimia. Sijaintipaikan vaikutus olisi suurin juuri tuomioistuimille ja niiden henkilöstölle. Tällä hetkellä tuomioistuimissa työskentelee noin 3 200 henkilöä.

Sijaintipaikan arvioinnissa on erityisesti myös huomioitu se, että uudistus on toteutettava kustannustehokkaasti lisäämättä tuomioistuinten kuluja. Tuomioistuinviraston sijoittamista koskeva päätös ei saa heikentää tuomioistuinten päätehtävän eli oikeusturvan antamisen toteuttamista. Viraston tulee olla hyvin saavutettavissa tuomioistuinkaupungeista ja erityisesti tärkeimmistä sidosryhmistä (ministeriöt, keskusvirastot, eduskunta). Pääkaupunkiseudulla sijaitsee valtaosa tuomioistuimista (molemmat ylimmät tuomioistuimet, kaikki erityistuomioistuimet sekä maan suurimmat käräjä-, hovi- ja hallinto-oikeudet) ja niiden henkilöstöstä.

Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Lisätietoja:

erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131,

kansliapäällikkö Pekka Timonen, puh. 09 1606 7502,

osastopäällikkö Kari Kiesiläinen, puh. 0295 150138,

erityisasiantuntija Anu Koivuluoma, puh. 0295 150 228

Tietoa hankkeesta

Sivun alkuun