Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ajantasaistamaan edunvalvontalainsäädäntöä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2023 9.45
Tiedote

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevan lainsäädännön ajantasaistamiseksi. Hanke sisältyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten holhoustoimesta annettuun lakiin sisältyvää edunvalvojan toiminnan valvontaa koskevaa sääntelyä voitaisiin tarkistaa. Tarkoituksena on arvioida esimerkiksi edunvalvojien tilivelvollisuuteen ja holhousviranomaisen lupaa edellyttäviin toimiin liittyvän sääntelyn ajanmukaisuutta. Samalla on huolehdittava siitä, että muutoksilla ei heikennetä edunvalvonnassa olevien henkilöiden oikeusturvaa.  

Lisäksi työryhmän tehtävänä on selvittää edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain soveltamisessa ilmenneet lainmuutostarpeet. Mahdollisuus edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen on ollut voimassa vuodesta 2007. 

Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2024 loppuun. 

Lisätiedot
lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, p. 0295 150 260, [email protected]

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Sivun alkuun