Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska uppdatera lagstiftningen om intressebevakning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2023 9.45
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till uppdatering av lagstiftningen om intressebevakning och intressebevakningsfullmakt. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda hur bestämmelserna om tillsyn över intressebevakares verksamhet kan ses över i lagen om förmyndarverksamhet. Avsikten är att bedöma till exempel behovet av att uppdatera bestämmelserna om intressebevakarnas redovisningsskyldighet och åtgärder som kräver förmyndarmyndighetens tillstånd. Samtidigt gäller det att se till att ändringarna inte försämrar rättsskyddet för personer som har en intressebevakare.  

Arbetsgruppen har dessutom till uppgift att utreda de behov av lagändringar som uppstått vid tillämpningen av lagen om intressebevakningsfullmakt. Möjligheten att upprätta en intressebevakningsfullmakt har varit i kraft sedan 2007.  

Arbetsgruppens mandatperiod pågår till utgången av 2024. 

Ytterligare information
Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, [email protected]

Tillbaka till toppen