Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa julkisuuslakia uudistettavaksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2023 13.30
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uuden julkisuuslain säätämistä lain selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Työryhmän mietintö on nyt lausuntokierroksella.

Julkisuuslain uudistuksella pyritään saavuttamaan nykyistä selkeämpi ja toimivampi viranomaisten toiminnan julkisuutta sääntelevä yleislaki. Laki edistäisi yhteiskunnan avoimuutta ja vastaisi nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin.

Työryhmän ehdotuksessa julkisuuslain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi niin, että lakia sovellettaisiin jatkossa kattavammin julkisen hallintotehtävän hoitamiseen eikä pelkästään julkisen vallan käyttöön. Lisäksi lakia sovellettaisiin muun muassa julkisyhteisön tai valtion liikelaitoksen määräysvallassa olevaan yhteisöön tai tytäryhteisöön siltä osin kuin ne harjoittavat muuta kuin kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa.

Työryhmän ehdotuksilla selkeytettäisiin säännöksiä tietopyyntöjen käsittelystä ja täsmennettäisiin viranomaisen asiakirjan määritelmää. Esitykseen sisältyy myös ehdotus henkilötietojen suojan ja julkisuusperiaatteen yhteensovittamiseen liittyen. Lisäksi salassa pidettävän tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä ehdotetaan osin muutettavaksi sääntelyn joustavoittamiseksi.

Lain ajantasaistamista on valmistellut laajapohjainen työryhmä, joka ei kaikilta osin ollut työssään yksimielinen.

Oikeusministeri Leena Meri kiittää työryhmää sen tekemästä työstä julkisuuslain ajantasaistamistarpeiden arvioimiseksi. Ministeri toivoo työryhmän ehdotuksista laajasti palautetta.
– Mietintöön perehtymisen ja lausuntopalautteen huolellisen läpikäynnin jälkeen arvioimme lain päivittämisen jatkoaskeleita, toteaa ministeri Meri. 

Mietinnöstä voi jättää lausunnon lausuntopalvelussa 16.2.2024 mennessä. 

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta, p. 029 515 0136, [email protected]  
työryhmän puheenjohtaja, professori Olli Mäenpää, p. 050 535 5834, [email protected]

Julkisuuslain ajantasaistaminen. Työryhmän mietintö.
Lue lisää julkisuuslain ajantasaistamisen hankkeesta.

Sivun alkuun