Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa lunastuslain korvausperusteiden uudistamista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2019 11.00 | Julkaistu suomeksi 21.3.2019 klo 11.08
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa lunastuslain korvausperusteiden uudistamista. Tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja varmistaa, että lunastuskorvaus täyttää perustuslain edellyttämän täyden korvauksen vaatimuksen kaikissa tilanteissa.

Lunastettavasta omaisuudesta suoritettavan korvauksen tulisi ehdotuksen mukaan perustua markkina-arvoon nyt perusteena olevan käyvän arvon sijasta. Markkina-arvoon perustuva korvaus sisältäisi myös odotusarvot, jotka perustuvat omaisuuden mahdolliseen käyttötavan muutokseen. Lisäksi markkina-arvon määrittäminen voisi perustua nykyistä monipuolisemmin erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen.

Kiinteistöarviointiin sisältyvien epävarmuustekijöiden vuoksi täyden korvauksen vaatimus ei välttämättä aina toteudu. Työryhmä toteaa, että tämän riskin poistamiseksi lakiin voitaisiin ottaa säännös lunastuskorvauksen korottamisesta laissa säädettävällä prosenttiosuudella.

Asunto- ja elinkeinotakuuseen laajennus

Lunastuslain niin sanotun asunto- ja elinkeinotakuun soveltamisalaa työryhmä esittää laajennettavaksi siten, että se koskisi nykyisestä poiketen kaikkia lunastustilanteita. Tarkoitus on vahvistaa omistajan oikeutta korvaukseen, kun on kyse omana asuntona käytetystä kiinteistöstä tai ammattitoiminnassa välttämättömästä omaisuudesta.

Ehdotuksen mukaan asunto- ja elinkeinotakuu koskisi vakituisena asuntona käytettyjä ja vapaa-ajan kiinteistöjä sekä ammattitoimintaan käytettyjä kiinteistöjä. Näissä tilanteissa korvaus tulisi määrätä markkina-arvosta riippumatta vähintään niin suureksi, että sillä on mahdollista hankkia paikkakunnalta vastaavan asumis- tai elinkeinohyödyn tarjoava kohde.

Asunto- ja elinkeinotakuu koskisi luonnollisten henkilöiden ohella heidän yritysmuotoisesti harjoittamaansa toimintaa. Takuu ei koskisi sijoitusomaisuutta eikä myöskään laajempaa teollisuus- ja yritystoimintaa.

Asemakaavoitukseen liittyvä arvonleikkaus poistettaisiin

Nykyisin eräissä kuntien maanhankintaan liittyvissä lunastuksissa osa tulevaan asemakaavoitukseen liittyvistä odotusarvoista jätetään korvauksen ulkopuolelle. Työryhmä esittää tähän liittyvän arvonleikkaussäännöstön kumoamista. Muutos merkitsisi sitä, että korvaus määräytyisi jatkossa lunastusajankohdan täyden markkina-arvon perusteella.

Arvonleikkaussääntelyn kumoaminen varmistaisi täyden korvauksen vaatimuksen toteutumisen myös kuntien maanhankintaan liittyvissä lunastuksissa ja parantaisi maanomistajien oikeusasemaa.

Menettelyä yksinkertaistettaisiin

Lunastustoimikunnan kokoonpanoa koskevia säännöksiä työryhmä esittää tarkistettavaksi siten, että uskottujen miesten kutsuminen ei olisi enää välttämätöntä kaikissa tilanteissa. Asianosaisella olisi kuitenkin oikeus vaatia uskottujen miesten kutsumista.

Lisäksi lakiin esitetään tehtäväksi lunastuskorvauksen maksamis- ja tallettamismenettelyä yksinkertaistavia muutoksia.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jari Salila, puh. 0295 150 584, sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Lunastuslain uudistaminen -hankesivu

Sivun alkuun