Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa toimia nuorisorikollisuuden ehkäisyn tehostamiseen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.7.2023 11.39
Tiedote

Rikoksentorjunnan järjestämistä ja nuorisorikollisuuteen puuttumisen tehostamista pohtinut työryhmä ehdottaa nuorisorikollisuuden ehkäisyyn poikkihallinnollista toimenpideohjelmaa. Lisäksi uudet hyvinvointialueet tulisi kytkeä tiiviimmin rikosten ehkäisytyöhön.

Oikeusministeriön viime joulukuussa asettamassa työryhmässä oli edustajia eri ministeriöistä, hyvinvointialueilta ja Kuntaliitosta. Raporttinsa luovuttanut työryhmä ehdottaa muun muassa, että alkaneella hallituskaudella rikoksentorjuntaneuvosto valmistelee yli hallituskauden ulottuvan poikkihallinnollisen toimenpideohjelman nuorisorikollisuuden ja erityisesti katujengeihin liittymisen ehkäisemiseksi sekä jengeistä irrottautumisen tueksi.

Nuorisorikollisuuden ehkäisy on tärkeässä osassa myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa. Ohjelmassaan hallitus on sitoutunut ottamaan käyttöön tarvittavat keinot nuoriso- ja jengirikollisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. 

Työryhmä on raportissaan tunnistanut muun muassa vakavan ja toistuvan nuorisorikollisuuden ja jengirikollisuuden ehkäisyn aukkopaikkoja ja esittänyt korjaavia toimia. Tällainen on esimerkiksi lasten ja nuorten rikosten ennaltaehkäisevän työn, kuten ankkuritoiminnan, kehittäminen. Myös oikeusministeriön kehittämän, rikoskierteen katkaisua tukemaan tarkoitetun monialaisen toimintamallin laajentaminen ja vakiinnuttaminen hyvinvointialueille on nostettu keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Molemmat ovat mukana myös hallitusohjelmassa. Lastensuojelulainsäädännön uudistamisen yhteydessä tulee myös huomioida alaikäisten rikoksiin syyllistyneiden tarvitsema tuki rikoskierteen katkaisemiseksi.

Hyvinvointialueet tiiviimmin mukaan rikosten ennaltaehkäisyyn

Työryhmä on esityksessään laatinut myös mallin, jolla rikoksentorjuntatyö voitaisiin kytkeä osaksi hyvinvointialueiden nykyisiä järjestämistehtäviä. Mallissa rikoksentorjunta sisällytetään hyvinvointialueiden turvallisuussuunnitelmiin, hyvinvointialueiden turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmien toimeenpanoa koordinoidaan ja hyvinvointialueille nimetään turvallisuuskoordinaattori.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että rikoksentorjunnan painopisteistä annetaan jatkossa valtioneuvoston periaatepäätös ja poikkihallinnollinen rikoksentorjuntaneuvosto asetetaan hallituskausittain neljäksi vuodeksi. Neuvoston tehtävinä olisi muun muassa toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöksessä ehdotettuja toimia sekä antaa ehdotuksia rikoksentorjunnan painopisteiksi seuraavalle hallituskaudelle.

Hallitus päättää syksyllä tarkemmin, miten rikoksentorjuntaa ja nuorisorikollisuuden ehkäisyä tällä hallituskaudella edistetään.

Lisätietoja: kehittämisneuvos Aarne Kinnunen, p. 0295 150 580, [email protected]

Rikoksentorjuntatyön tehostaminen Suomessa

Sivun alkuun