Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa uudistuksia kuluttajansuojaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2020 11.07
Tiedote

Kuluttajansuojasäädösten uudistamista pohtinut oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että kuluttajansuojalakiin lisättäisiin säännökset kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa. Uudistukset koskisivat sosiaali- ja terveyspalveluja, liikunta- ja muita hyvinvointipalveluja, elämys- ja juhlapalveluja, ravintolapalveluja, taksiliikenteen palveluja, kauneuspalveluja, harrastuskursseja sekä varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja.

Nykyisessä laissa ei ole säännöksiä näiden palveluiden virhe- ja viivästystilanteiden varalta, vaan niihin sovelletaan samoja säännöksiä kuin esimerkiksi rakentamista tai esineiden korjausta koskeviin palveluihin. Ehdotuksessa on otettu huomioon henkilöön kohdistuvien palvelujen ja niistä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen erityispiirteet. Uudistus selkeyttäisi toteutuessaan kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia näitä palveluja koskevissa sopimuksissa.

Mietinnössä ehdotetaan lisäksi, että säädettäisiin kokonaan uusi laki, asiakkaansuojalaki, joka koskisi julkisyhteisöjen järjestämiä sekä muiden kuin elinkeinonharjoittajien tarjoamia henkilöön kohdistuvia palveluita. Myös eri palveluja koskeviin asiakasmaksulakeihin ehdotetaan muutoksia. Ehdotetut muutokset poistaisivat perusteettomat erot julkisten palvelujen asiakkaiden asemassa verrattuna kuluttajan asemaan elinkeinonharjoittajan tarjoamissa henkilöön kohdistuvissa palveluissa. Tällä hetkellä keskeisin ero on se, että julkisyhteisöjen järjestämissä palveluissa asiakkaalla ei yleensä ole oikeutta saada alennusta asiakasmaksusta, jos palvelussa on virhe.

Mietinnössä ehdotetuilla uudistuksilla on tarkoitus toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus kuluttajansuojan ajantasaistamisesta etenkin palveluiden osalta.

Kuluttajansuojalakiin ehdotettuihin muutoksiin liittyy yksi eriävä mielipide. Ehdotettuun asiakkaansuojalakiin on jätetty kaksi eriävää mielipidettä.

Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 31.7.2020 saakka. Hankkeen jatkosta päätetään saatavan lausuntopalautteen perusteella.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari, puh. 0295 150 139, [email protected]

yksikönpäällikkö Katri Kummoinen, puh. 02951 50266, [email protected]

Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa : Työryhmän mietintö

Hankesivu 

Lausuntopalvelu.fi

Sivun alkuun