Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i konsumentskyddet

Justitieministeriet
28.5.2020 11.07
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp för en reform av konsumentskyddet föreslår i konsumentskyddslagen nya bestämmelser om konsumentens rättigheter och skyldigheter vid fel och fördröjningar i personliga tjänster. Reformen gäller social- och hälsotjänster, idrottstjänster och andra välfärdstjänster, upplevelse- och festtjänster, restaurangtjänster, taxitjänster, skönhetstjänster, hobbykurser samt småbarnspedagogiska tjänster och utbildningstjänster.

När det gäller ovannämnda tjänster finns det i den gällande lagen inga bestämmelser om fel och fördröjningar, utan i dessa fall tillämpas samma bestämmelser som tillämpas till exempel på de tjänster som gäller byggande eller reparation av varor. I förslaget har man beaktat den särskilda karaktär som de personliga tjänsterna och de eventuella skador som de kan orsaka har. De nya bestämmelserna förtydligar konsumentens rättigheter och skyldigheter i avtalen om dessa tjänster.

Betänkandet innehåller också ett förslag om en helt ny lag, en lag om kundskydd, som skulle gälla personliga tjänster som tillhandahålls av offentliga samfund och av andra än näringsidkare. Dessutom föreslås det ändringar i de lagar om kundavgifter som gäller dessa tjänster. I och med de föreslagna ändringarna förvinner de skillnader som gäller hur kunderna inom offentliga tjänster behandlas jämfört med konsumenterna inom de personliga tjänster som tillhandahålls av näringsidkare. För närvarande är den största skillnaden i de tjänster som offentliga samfund tillhandahåller att kunden vanligtvis inte har rätt till en nedsatt kundavgift om det finns ett fel i tjänsten.

Syftet med de reformer som föreslås i betänkandet är att genomföra statsminister Sanna Marins skrivelse i regeringsprogrammet som gäller att uppdatera konsumentskyddet särskilt vad gäller tjänster.

I fråga om de föreslagna ändringarna i konsumentskyddslagen framfördes en avvikande mening, och i fråga om den föreslagna lagen om kundskydd två avvikande meningar.

Utlåtande om arbetsgruppens förslag kan lämnas via webbplatsen Utlåtande.fi fram till den 31 juli 2020. Beslutet om projektets fortsättning fattas på basis av remissvaren.

Ytterligare information:

Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 139, [email protected]

Katri Kummoinen, enhetschef, tfn 02951 50266, [email protected]

Förbättring av konsument- och kundskyddet i fråga om tjänster som riktar sig till personer Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Projektsida  

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen