Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: Raiskauksen tunnusmerkiksi vapaaehtoisuuden puute

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.7.2020 10.30
Tiedote

Työryhmä ehdottaa seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamista. Keskeinen muutos olisi raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi. 

Muutos toteutettaisiin säätämällä raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuus tai sen puuttuminen voi ilmetä esimerkiksi sanallisen ilmaisun, eleiden tai muun toiminnan perusteella. Myös muissa seksuaalirikoksissa kuin raiskauksessa keskeinen tunnusmerkki olisi teon kohteen vapaaehtoisuuden puuttuminen. 

Ehdotettu sääntely ei rajoittaisi sellaista seksuaalista kanssakäymistä, joka ei loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Sääntelyn selkeyttäminen varmistaisi sen, että asianomistajan vapaaehtoisuus nostettaisiin selvityksen kohteeksi rikosprosessin kaikissa vaiheissa. Nykyisin raiskauksen tunnusmerkistössä painottuu väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen.

- Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus on tämän hallituskauden merkittävimpiä uudistuksia oikeusministeriössä. Pidän erittäin tärkeänä seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden vahvistamista. Rikoksen uhrin asemaa on parannettava ja sääntelyä saatettava paremmin nykykäsityksiä vastaavaksi. Raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi on tässä erittäin keskeistä. Työryhmän ehdotukset lähtevät nyt laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntopalaute tullaan käymään huolellisesti läpi jatkovalmistelussa ja ennen kuin hallituksen esityksen lopullisesta sisällöstä päätetään, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Seksuaalinen kajoaminen uudeksi nimikkeeksi

Työryhmä ehdottaa, että pakottaminen seksuaaliseen tekoon korvattaisiin uudella säännöksellä seksuaalisesta kajoamisesta. Se koskisi muita vakavia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä. Rangaistusasteikko olisi 4 kuukaudesta 4 vuoteen vankeutta eli ankarampi kuin nykyinen pakottamisen rangaistusasteikko. Kajoamisesta säädettäisiin myös törkeä tekomuoto. 

Seksuaalisen ahdistelun rangaistavuus laajenisi muihinkin tekoihin kuin kosketteluun. Säännös kattaisi huomattavasti nykyistä laajemmin arkielämän tilanteita, joissa toista ahdistellaan seksuaalisesti. Rangaistavaa olisi ahdisteleminen sanallisesti, esittämällä viestin tai kuvan, ottamalla toisesta kuvan tai itseään paljastamalla. Edellytys olisi myös, että teko rinnastuu vakavuudeltaan kosketteluun.

Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen säädettäisiin rangaistavaksi. Säännös olisi uusi ja koskisi seksuaalisen kuvan tai videon esittämistä ja levittämistä ilman kuvassa esiintyvän henkilön lupaa. Nykyisin näitä tekoja arvioidaan kunnianloukkauksena tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista erilliset säännökset 

Työryhmä ehdottaa, että alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin aikuisia koskevista säännöksistä. Lasten koskemattomuuden suojaa vahvistettaisiin ja sääntelyä selkeytettäisiin.

Sääntelyyn tulisi uusi 12 vuoden ikäraja. Sitä nuorempiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot olisivat rangaistavia lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen. Lapsen vapaaehtoisuutta ei arvioitaisi. Lapsenraiskauksen vähimmäisrangaistukseksi ehdotetaan 2 vuotta vankeutta, kun se nykyisin on vastaavista teoista yksi vuosi.

Työryhmän ehdottamat muutokset merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista ja rangaistusten ankaroitumista. Erityisesti lapsiin kohdistuvien sukupuoliyhteyden sisältävien seksuaalirikosten rangaistukset kovenisivat. Muutosten arvioidaan lisäävän vankeusrangaistuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia.
 
Työryhmän mietintöön sisältyy Amnesty International Suomen osasto ry:n eriävä mielipide.

Lisätietoja:

erityisavustaja Otto Andersson, puh. 0295 150 121, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, puh. 0295 150 054, [email protected]

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 
 

Sivun alkuun