Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelee väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelua

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2020 15.24
Uutinen

EU:n oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevien lainsäädäntömuutosten arviointi on käynnistynyt oikeusministeriön työryhmässä. Työryhmä piti tänään ensimmäisen kokouksensa.

Työryhmän tehtävänä on panna täytäntöön EU:n niin sanottu whistleblower-direktiivi. Se tarjoaa suojelua henkilöille, jotka ilmoittavat työssään havaitsemistaan unionin oikeuden rikkomisista tai rikkomisepäilyistä. Väärinkäytöksistä ilmoittamisen helpottaminen parantaisi erityisesti EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista.

Direktiivi velvoittaa työnantajat perustamaan sisäisen kanavan väärinkäytöksistä ilmoittamiseen organisaation sisällä. Lisäksi tulee perustaa ulkoinen ilmoituskanava tai ulkoisia ilmoituskanavia, joissa ilmoitukset tehdään erikseen määriteltäville viranomaisille.

Työryhmä arvioi, onko tarpeellista säätää ilmoittajien suojelusta erillinen laki. Lisäksi työryhmä pohtii, tulisiko kansallisen soveltamisalan olla laajempi kuin direktiivissä mainittu vähimmäistaso ja mille viranomaiselle ulkoiset ilmoitukset tehtäisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva alatyöryhmä valmistelee työoikeuteen ja työelämään liittyvät säännösehdotukset.

Työryhmien toimikausi kestää maaliskuun 2021 loppuun saakka. EU:n jäsenvaltioiden on saatettava lainsäädäntönsä direktiivin edellyttämälle tasolle 17. joulukuuta 2021 mennessä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juha Keränen, puh. 0295 150 142, sähköposti: [email protected]

Hankesivu: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 

Sivun alkuun