Hoppa till innehåll
Media

Skyddet för personer som rapporterar överträdelser av unionsrätten ses över

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2020 15.24
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bedöma behovet av ändringar i lagstiftningen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Arbetsgruppen höll i dag sitt första möte.

Arbetsgruppen har till uppgift att genomföra EU:s så kallade whistleblower-direktiv. Direktivet skyddar personer som rapporterar om sådana överträdelser eller misstänkta överträdelser av unionsrätten som de upptäckt i arbetet. När det blir lättare att rapportera om överträdelser kan man bättre förebygga och avslöja korruption och bedrägerier, särskilt bedrägerierna mot EU:s budget.

Direktivet förpliktar arbetsgivare att se till att det inom organisationen finns en intern funktion för rapportering av överträdelser. Dessutom måste det finnas ett eller flera externa rapporteringssystem där anmälningarna görs till vissa bestämda myndigheter.

Arbetsgruppen ska bedöma om det behövs en särskild lag om skyddet för de som rapporterar om överträdelser. Arbetsgruppen ska också bedöma om det nationella tillämpningsområdet borde vara vidare än den miniminivå som anges i direktivet och vilka myndigheter som ska ta emot de externa anmälningarna.  

En underarbetsgrupp under ledning av arbets- och näringsministeriet ska bereda lagförslagen i anknytning till arbetsrätt och arbetsliv.

Arbetsgruppernas mandat gäller till slutet av mars 2021. I EU:s medlemsstater ska de nationella bestämmelserna lyftas upp till lagnivå före den 17 december 2021 på det sätt som direktivet förutsätter.

Ytterligare information: Juha Keränen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 142, e-post: [email protected]

Projektsida: Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Tillbaka till toppen