Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uuden työn Kaiku-palkinto oikeusministeriön AIPA-hanketoimistolle

26.5.2017 9.55
Uutinen

Valtiokonttori on myöntänyt Uuden työn Kaiku 2017 -palkinnon oikeusministeriön AIPA-hanketoimistolle tunnustuksena henkilöstön digivalmiuksien vahvistamiseen liittyvästä kokeilutyöstä. Palkinto jaettiin Valtio Expo-tapahtumassa Helsingissä tänään 10. toukokuuta.

Uuden työn Kaiku-palkinto oikeusministeriön AIPA-hanketoimistolle


Valtiokonttori on myöntänyt Uuden työn Kaiku 2017 -palkinnon oikeusministeriön AIPA-hanketoimistolle tunnustuksena henkilöstön digivalmiuksien vahvistamiseen liittyvästä kokeilutyöstä. Palkinto jaettiin ValtioExpo-tapahtumassa Helsingissä tänään 10. toukokuuta.

AIPA-hankkeessa kehitetään syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toimintaa siirtymällä lainkäyttöasioissa sähköisiin työtapoihin. Palkittu AIPA-hanketoimiston "Lainkäytön digitalisoitumiseen liittyvän kokeilukulttuurin luominen" -kokeilu on osa oikeusministeriön aineistopankkihanketta tukevaa digitalisaatioon liittyvien valmiuksien kehittämistä.

Kokeilussa luotiin valtakunnallinen muutoksentekijäverkosto, joka kattaa kaikki syyttäjänvirastot ja yleiset tuomioistuimet. Verkoston toiminnan tavoitteena oli ja on edelleen kokeilla ja pilotoida sähköistä työskentelyä. Saatuja kokemuksia jaetaan valtakunnalliseen käyttöön ja niitä hyödynnetään suoraan siirryttäessä AIPA-järjestelmäkehitykseen, jonka tavoitteena on lainkäytön digitalisoiminen. Käynnissä on jo 100 pilottia.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että "kokeilu on laajasti työyhteisöön ja ydintyön tekemiseen pureutuva ja vaikutukset ulottuvat hallinnon sekä sidosryhmien lisäksi aina kansalaisiin asti. Oikeusministeriön hallinnonala on kokeilun myötä ottanut ison harppauksen digitaalisessa työskentelyssä. Lisäksi kokeilu auttaa erittäin laajan AIPA-hankkeen läpiviennissä ja tietojärjestelmäinvestoinnille saadaan sitä kautta vaikuttavuutta".


Lisätietoja:
koulutusasiantuntija Kati Kivistö, AIPA-hanketoimisto, puh. 02951 50292,
kehityspäällikkö Pasi Kumpula, AIPA-hanketoimisto, puh. 02951 50173
hankejohtaja Marko Loisa, AIPA-hanketoimisto, puh. 02951 50175
sähköposti: [email protected]

Linkit

Valtiokonttorin tiedote

Sivun alkuun