Hyppää sisältöön
Media

Valmiuslakiin ehdotetaan hybridiuhkia koskevia säännöksiä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2022 13.35
Tiedote

Nykyiseen valmiuslakiin ehdotetaan lisättäväksi hybridiuhkia koskevat säännökset. Hallituksen esityksen lähtökohtana on laajasti tunnistettu tarve reagoida hybridiuhkiin, kuten rajaturvallisuuden vaarantumiseen tai tietoliikenteen ja tietojärjestelmien toimivuuden vakavaan vaarantumiseen.

Lakiin esitetyllä lisäyksellä halutaan mahdollistaa valmiuslain toimivaltuuksien käyttö sellaisessa hybridiuhkatilanteessa, joka erityisen vakavasti ja olennaisesti vaarantaa kansallista turvallisuutta, yhteiskunnan toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia.

- Suomen ja Euroopan turvallisuustilanne on viime kuukausina muuttunut erittäin nopeasti ja perustavanlaatuisesti.  Erityisesti hybridivaikuttamisen riski on kasvanut. Siksi hallitus on katsonut, että valmiuslain täydentäminen hybridiuhkien varalta ei voi odottaa valmiuslain kokonaisuudistusta. Erittäin keskeistä on, että valmiuslakiin ehdotetaan nyt lisättäväksi uusi poikkeusoloperuste, joka kattaisi erityisesti hybridiuhkia. Suomen pitää varautua hybridivaikuttamisen eri muotoihin laajasti ja kattavasti, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Hallituksen esitykseen sisältyy eräitä toimivaltuuksia muuttoliikkeen välineellistämisen varalta. Maahantulon rajoittamiseksi tarvittavia lisätoimivaltuuksia valmistellaan kuitenkin lisäksi vielä erikseen, koska niihin liittyy sellaisia oikeudellisia kysymyksiä, joista on tarpeen keskustella komission kanssa ja järjestää lausuntokierros. Kysymys on sekä Suomen valtionrajasta että EU:n ulkorajasta, joten uusien toimivaltuuksien on oltava hyväksyttäviä myös EU-oikeuden kannalta.

Oikeusministeriössä on käynnistynyt myös valmiuslain kokonaisuudistus. Tämän työn tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä. Hankkeessa arvioidaan valmiuslain ajantasaisuus, toimivuus ja kehittämistarpeet sekä valmistellaan uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat säännösehdotukset. Uudistuksen arvioidaan vievän 3,5ꟷ4 vuotta.

Valmiuslain hybridiuhkia koskevan muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

Lisätietoja: 
erityisavustaja Otto Andersson, p. 0295 150 121, [email protected]
yksikönpäällikkö Timo Makkonen, p. 0295 150 230, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun