Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelser om hybridhot föreslås i beredskapslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 13.35
Pressmeddelande

Det föreslås att bestämmelser om hybridhot fogas till den nuvarande beredskapslagen. Utgångspunkten för regeringens proposition är ett allmänt erkänt behov av att kunna reagera på hybridhot, såsom ett hot mot gränssäkerheten eller allvarliga störningar i datakommunikation och datasystem.

Syftet med det tillägg som föreslås i lagen är att säkerställa möjligheten att ta i bruk befogenheter enligt beredskapslagen i sådana hybridhotsituationer som särskilt allvarligt och väsentligt äventyrar den nationella säkerheten, samhällets funktionsförmåga eller befolkningens livsbetingelser.

- Finlands och Europas säkerhetsläge har under de senaste månaderna förändrats väldigt snabbt och på ett mycket grundläggande sätt. Särskilt risken för hybridpåverkan har ökat. Därför har regeringen ansett att beredskapslagens komplettering med tanke på hybridhot, inte kan vänta på helhetsreformen av beredskapslagen. Det är helt centralt att det nu till beredskapslagen föreslås en ny definition av undantagsförhållanden som är avsedd särskilt för situationer med hybridhot. Finland bör på ett brett och omfattande sätt bereda sig mot olika former av hybridhot, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I regeringens proposition ingår vissa befogenheter med tanke på instrumentalisering av migration. De tilläggsbefogenheter som behövs för att begränsa inresa bereds dock fortfarande separat, eftersom de är förenade med sådana rättsliga frågor som det är nödvändigt att diskutera med kommissionen och ordna remissbehandling om. Det är fråga om både Finlands statsgräns och EU:s yttre gräns, så de nya befogenheterna måste vara godtagbara också med tanke på EU-rätten.

En totalreform av beredskapslagen har också inletts vid justitieministeriet. Syftet med det här arbetet är att revidera beredskapslagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet och de faktorer som hotar den. I projektet bedöms hur tidsenlig beredskapslagen är, hur lagen fungerar och hur den behöver utvecklas. Avsikten är också att bereda de förslag till lagändringar som behövs för att nå målen. Reformen uppskattas ta 3,5ꟷ4 år.

Ändringen i beredskapslagen som gäller hybridhot avses träda i kraft så snart som möjligt. 

Ytterligare information:
Otto Andersson, specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]
Timo Makkonen, enhetschef, tfn 0295 150 230, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen