Hyppää sisältöön
Media

Vanhusasiavaltuutetun tehtävää esitetään perustettavaksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2021 13.40
Tiedote

Hallitus esittää vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamista. Vanhusasiavaltuutettu olisi itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä olisi edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista.

- Suomessa ei ole itsenäistä ja riippumatonta viranomaistahoa, joka keskittyisi toiminnassaan ainoastaan ikääntyneiden asemaan ja oikeuksiin. Vanhusasiavaltuutettu voisi tuoda ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, vaikuttaa asenteisiin ja auttaa ymmärtämään ikääntyneitä koskevia kysymyksiä, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Vanhusasiavaltuutettu seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista sekä lainsäädäntöä. Valtuutettu toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Vanhusasiavaltuutettu tekisi aloitteita ja antaisi lausuntoja, laatisi ja teettäisi selvityksiä sekä julkaisisi raportteja.

Lisäksi valtuutettu edistäisi tiedotusta ja välittäisi ikääntyneitä koskevaa tietoa sekä edistäisi yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien toimijoiden välillä. Vanhusasiavaltuutettu antaisi säännöllisesti kertomukset valtioneuvostolle ja eduskunnalle.

Vanhusasiavaltuutetulla ei olisi toimivaltaa ratkaista yksittäistapauksiin liittyviä kanteluita, vaan tehtävät painottuisivat seurantaan ja arviointiin sekä ennakolliseen vaikuttamiseen.

Kyseessä olisi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimiva, mutta toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Jasmiina Jokinen, puh. 0295 150 078, [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun