Hoppa till innehåll
Media

Förslag om att det ska inrättas en äldreombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 13.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det ska inrättas en tjänst som äldreombudsman. Äldreombudsmannen ska vara en självständig och oberoende myndighet och ha till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter.

- I Finland finns det inte någon självständig och oberoende myndighet som i sin verksamhet koncentrerar sig enbart på de äldres ställning och rättigheter. Äldreombudsmannen skulle kunna lyfta fram de äldres perspektiv i samhällsdebatten, påverka attityderna och bidra till att öka förståelsen för frågor som gäller de äldre, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Äldreombudsmannen ska bevaka de äldres ställning, tillgodoseendet av de äldres rättigheter och lagstiftningen. Ombudsmannen ska föra in sina iakttagelser och de äldres synpunkter i samhällsdebatten och i beslutsfattandet. Äldreombudsmannen ska ta initiativ och ge utlåtanden, utarbeta och låta göra utredningar och publicera rapporter.

Ombudsmannen ska också främja spridandet av information som gäller äldre samt främja samarbete mellan aktörer som behandlar äldrefrågor. Äldreombudsmannen ska rapportera regelbundet till statsrådet och riksdagen.

Äldreombudsmannen ska inte ha behörighet att avgöra klagomålsärenden i enskilda fall, utan i äldreombudsmannens uppgifter betonas bevakning och bedömning samt proaktiv påverkan.

Det är fråga om en myndighet som verkar i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå men är självständig och oberoende.

Inrättandet av en tjänst som äldreombudsman är en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Mer information: Jasmiina Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150078, [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen