Hallituksen esitys laiksi vanhusasiavaltuutetusta

OM009:00/2020 Säädösvalmistelu

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti on tarkoitus perustaa vanhusasiavaltuutetun virka.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM009:00/2020

Asianumerot VN/549/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu – 19.8.2021

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Tavoite Ikäystävällisyyden edistäminen

Lainvalmistelu

HE laiksi vanhusasiavaltuutetusta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 39/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 19/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  12.5.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 113/2021

Perustetaan vanhusasiavaltuutetun virka.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 078
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asemaa ja edistää ikääntyneiden oikeuksia perustamalla vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toiminto.

Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti on tarkoitus perustaa vanhusasiavaltuutetun virka.

Lähtökohdat

Ikääntyneet ovat Suomessa kasvava väestöryhmä. Ikääntyneet ovat myös hyvin heterogeeninen ryhmä, ja ikääntyneiden kohtaamat haasteet riippuvat paitsi iästä, myös useasta muusta tekijästä, kuten terveydestä, toimintakyvystä, taloudellisesta tilanteesta, asuinpaikasta, alkuperästä tai muusta vähemmistöasemasta. Ikääntymisen tuomat ja ikääntyneiden henkilöiden kohtaamat haasteet ulottuvat laajasti eri yhteiskunnan aloille. Ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista edistetään, seurataan ja valvotaan usean tahon toimesta ja niihin kiinnitetään huomiota yhä enenevässä määrin. Ikääntyneiden aseman ja oikeuksien toteutumisen seuranta edellyttää edellä mainituista syistä laajaa ja monipuolista asiantuntemusta ja syvällistä perehtyneisyyttä. Sen vuoksi voidaan pitää perusteltuna luoda viranomaistaho, joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla, kokoaisi tietoa eri tahoilta ja toisi havaitsemiaan ilmiöitä ja epäkohtia sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.